چهارشنبه, ۱۲ بهمن , ۱۴۰۱ | 11 رجب 1444  |  Wednesday, 1 February , 2023
درآمدی بر مهم ترین معضل گیلان؛ پسماند 04 آبان 1400

درآمدی بر مهم ترین معضل گیلان؛ پسماند

پسماند عبارت است ازموادی اجتناب ناپذیر از فعالیتهای انسانی که در حال حاضر و در آینده نزدیک نیازی به آن نیست و پردازش و یا دفع آن ضروری می باشد.