یکشنبه, ۱۳ فروردین , ۱۴۰۲ | 12 رمضان 1444  |  Sunday, 2 April , 2023
مدیریت مهمترین منطقه شهرداری رشت به مسافر چین می رسد؟ 17 مهر 1401

مدیریت مهمترین منطقه شهرداری رشت به مسافر چین می رسد؟

خزر: از سوی دیگر و بنا به ادعای رسانه ها، بینا یکی از ۳ نفری بوده که در گذشته، با هدف شرکت در اجلاس شهر خلاق خوراک به چین سفر کرده است. آن هم در زمانی که «مدیر ستاد محیط زیست شهری و عضو شورای سازمان پسماند شهرداری رشت» بوده است!