شنبه, ۱۵ بهمن , ۱۴۰۱ | 14 رجب 1444  |  Saturday, 4 February , 2023
خودنمایی به سبک مدیر ورزشی خارج نشین! 26 دی 1400

خودنمایی به سبک مدیر ورزشی خارج نشین!

خزر: در یکی ازاستان ها، مدت هاست که مدیریت یکی از رشته های ورزشی در اختیار فردی است که تقریبا نیمی از سال را در ویلای گران قیمت خود در یک کشور اروپایی به سر می برد.