سه شنبه, ۱۱ بهمن , ۱۴۰۱ | 10 رجب 1444  |  Tuesday, 31 January , 2023
صرف مورد ذکر شده، موجب جواز نبش قبر براى انتقال جسد به قبر دیگر نیست 14 دی 1400
پاسخ استفتا دفتر مقام معظم رهبری در خصوص آن چه در باغ رضوان رشت اتفاق افتاد؛

صرف مورد ذکر شده، موجب جواز نبش قبر براى انتقال جسد به قبر دیگر نیست

خزر: فارغ از اینکه چه فرد یا افرادی مقصر رقم خوردن این اتفاق عجیب بوده اند، از اظهارات مدیر سازمان آرامستان ها مشخص است که جنازه متوفی پس از دفن و با این تصور که نبش قبر جنازه تازه دفن شده تا قبل از غروب آفتاب بلااشکال است، نبش قبر گردیده است.