سه شنبه, ۱۱ بهمن , ۱۴۰۱ | 10 رجب 1444  |  Tuesday, 31 January , 2023
نماینده سابق تالش از ریاست دیوان محاسبات جا ماند! 05 دی 1401

نماینده سابق تالش از ریاست دیوان محاسبات جا ماند!

خزر: در جلسه روز یکشنبه کمیته دیوان محاسبات، امور مالی و اموال مجلس برنامه ۶ تن و برنامه ۷ تن دیگر از داوطلبان نیز روز دوشنبه بررسی شد و در نهایت، کمیته ۴ تن را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معرفی کرد.