یکشنبه, ۱۶ بهمن , ۱۴۰۱ | 15 رجب 1444  |  Sunday, 5 February , 2023
نقدی بر یک نهاد دانایی! 19 مهر 1401

نقدی بر یک نهاد دانایی!

این سردرگمی که سَر اصلی آن در دیدگاه سیاسی حضرات است آن‌ها را به بیراهه برده و آن‌ها به لحاظ «اطلاعات»، «ارتباطات»، «سازمان» و «محاسبات» فتنه، نه طول آن را می‌دانند، نه عرض آن را و نه عمق آ‌ن را!!

منطق «تَنقَّبَت»! 14 مهر 1401

منطق «تَنقَّبَت»!

۱ـ عبارتی در زیارت عاشورا هست که ما جماعتی را با سه مشخصه «اَسرَجَت»، «اَلجَمَت» و «تَنَقَّبَت» لعن می‌کنیم که جزء اصلی‌ترین کسانی بودند که فاجعه کربلا را به وجود آوردند. در مورد کلمه «تنقَّبت» تفاسیر و تعابیر زیادی وجود دارد: تنقّبت را برخی «تنقّبت» با مقدّم داشتن «قاف» و «نون» می‌دانند. منظور گروه‌های سی […]