چهارشنبه, ۲ فروردین , ۱۴۰۲ | 1 رمضان 1444  |  Wednesday, 22 March , 2023
اعضای جدید هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان رشت معرفی شدند+ اسامی 14 مهر 1401

اعضای جدید هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان رشت معرفی شدند+ اسامی

خزر: در این جلسه از سوی کمیسیون نظارت استان گیلان بر اساس رای گیری داخلی به ترتیب: علیرضا تهیدست بعنوان رئیس، علی شاکی، نائب رئیس اول، شریف رضایی، نائب رئیس دوم، تقی پورمحمدعلی، دبیر و رضا پارسای عبدی بعنوان خزانه دار این دور از انتخابات هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان رشت انتخاب و معرفی شدند که اعتبارنامه جدید با امضای تیمور پور حیدری، مدیرکل صمت استان تحویل آنان گردید.