چهارشنبه, ۲ فروردین , ۱۴۰۲ | 1 رمضان 1444  |  Wednesday, 22 March , 2023
افشای پشت‌ پرده تصمیمات نمایندگان مجلس | میکروفن‌های باز چه بلایی بر سر طرح صیانت آورده؟ 13 آذر 1400

افشای پشت‌ پرده تصمیمات نمایندگان مجلس | میکروفن‌های باز چه بلایی بر سر طرح صیانت آورده؟

خزر: او در این بخش از جلسه می‌گوید: «اول (طرح) دومی را (رأی) بگیریم که رأی نمیاره... اولی را اول بگیری قروقمیش میان. دقت کردی چی شد؟ اولی را بگیری رأی نیاره، دومی میاره. چون دو پیشنهاد بیشتر نیست».