یکشنبه, ۱۳ فروردین , ۱۴۰۲ | 12 رمضان 1444  |  Sunday, 2 April , 2023
کسی نمی تواند مانع از اعمال اختیارات قانونی سرپرست شهرداری شود 25 آذر 1401
رییس شورای شهر رشت:

کسی نمی تواند مانع از اعمال اختیارات قانونی سرپرست شهرداری شود

خزر: سازمان ها بر اساس ضوابط، چهارچوب و وظایفی که دارند و بنا به صلاحیت خودشان، می توانند ورود کند ولی اختیارات قانونی افراد را نمی توانند محدود کنند و سرپرست هم در جایگاه خود دارای اختیاراتی است و می تواند طبق قانون از اختیارات خود استفاده کند.

مدیریت مهمترین منطقه شهرداری رشت به مسافر چین می رسد؟ 17 مهر 1401

مدیریت مهمترین منطقه شهرداری رشت به مسافر چین می رسد؟

خزر: از سوی دیگر و بنا به ادعای رسانه ها، بینا یکی از ۳ نفری بوده که در گذشته، با هدف شرکت در اجلاس شهر خلاق خوراک به چین سفر کرده است. آن هم در زمانی که «مدیر ستاد محیط زیست شهری و عضو شورای سازمان پسماند شهرداری رشت» بوده است!