جمعه, ۲۷ آبان , ۱۴۰۱ | 24 ربيع ثاني 1444  |  Friday, 18 November , 2022
احمد دنیامالی برای انزلی چه کرد؟ 06 دی 1399
در طی سال های حضور در مناصب مدیریتی؛

احمد دنیامالی برای انزلی چه کرد؟

خزر: حضور تاثیرگذار دنیامالی به عنوان یک انزلیچی در راه آهن کشور اما یک سوال را به ذهن متبادر می کرد. در این دوره چه قدم هایی برای احیا راه آهن انزلی - پیربازار که از اولین راه آهن های کشور بوده برداشته شد؟!