چهارشنبه, ۱۲ بهمن , ۱۴۰۱ | 11 رجب 1444  |  Wednesday, 1 February , 2023
احداث شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر لاهیجان 18 بهمن 1400

احداث شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر لاهیجان

خزر: شهرداری لاهیجان طبق ردیف بودجه ۲۰۷۱۰۹ سالجاری در نظر دارد پروژه احداث شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر لاهیجان – بلوار شهید اسماعیل‌پور را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www. Setadiran. ir واگذار نماید.