blank

ترامپ! شخصیت، ایده ها، تصمیمات،حرکات و سکناتش، یقینا زیبنده مردم آمریکا نیست، در جوامع آزاد، گاهی از درون فضا و رقابتهای دموکراتیک آدمایی به کرسی قدرت مینشینند که آدم با وجود آنها به قد و قیافه برازنده دموکراسی شک میکند، خواهی نخواهی این یکی از عیبهای ذاتی دموکراسیست، بزرگان اندیشه به این پدیده های درون […]

ترامپ! شخصیت، ایده ها، تصمیمات،حرکات و سکناتش، یقینا زیبنده مردم آمریکا نیست، در جوامع آزاد، گاهی از درون فضا و رقابتهای دموکراتیک آدمایی به کرسی قدرت مینشینند که آدم با وجود آنها به قد و قیافه برازنده دموکراسی شک میکند، خواهی نخواهی این یکی از عیبهای ذاتی دموکراسیست، بزرگان اندیشه به این پدیده های درون زا توجه داشتند اما شاید راهکار بهتری به ذهنشان نرسید به اینکه عمل به دموکراسی هم روزی بتواند مصیبت بار و خجالت آور باشد، ظهور ترامپ و ترامپها نتیجه عمل کرده و ناکرده گذشتگان و کارگزاران قدرت درآمریکا هم میتواند باشد، سهم تقصیر آنها در رویکرد مردم و انتخاب مردم و گرایش مردم آمریکا به انتخاب چنین شخصیتهایی بی تاثیر نبوده، این نشان از درد و رنج و نارضایتی مردم آمریکا و سرخوردگی آنها از صاحبان قدرت است.

آمریکا یک کشور توسعه یافته و مدرن و مادر مدرنیته و مرکز اندیشه و علم و دانش و اندیشمندان است، مدیریت قدرت جهانی و همه جانبه آن نیازمند مردانی عاقل، دور اندیش و درخور است، اگر این سرمایه های کلان و قدرت بی بدیل و پیشتازی فنی و اقتصادی آن در راستای اراده مردان و زنان خردمند و شایسته قرار بگیرد، میتواند به بهبود اوضاع بشریت و بهبود فرسودگی اقتصادی، انسانی و روانی آن مرحم و دوای شفابخشی باشد، ترامپ لقب دیوانه گرفته، کارها و تصمیمات او خیلی قابل پیش بینی نیست، طبق قانون، روسای جمهور در آمریکا قدرت فوق العاده ای دارند که در کمتر کشوری چنین است و شاید هم نیست، لذا قدرت مانور او در تصمیم گیری به نسبت همترازانش در جهان فوق العاده است، ولی سیستم قدرت در آمریکا به موقع جلو او می ایستد اجازه نمیدهد منافع تعریف شده آن با تصمیمات نامعقول و احساسی به خطر بیافتد این سیستم محصول قدرت دموکراسیست، اگر دموکراسی اشکالاتی دارد و گاها خطرآفرین و نامعقول به نظر میاد ولی همین سیستم دموکراتیک اگر حساب شده و ضابطه مند با آن برخورد شود نتایج درخشانی دارد، شوخی نیست که گفته اند دو کشور دموکراتیک هرگز با هم نمیجنگند و آدم دلگرم میشود به این جمله ها و مفاهیم که دموکراسی آخرین تجربه بشر و راهکار آرمانی اداره و مدیریت جوامع بشریست.

پس بیاییم با هم تلاش کنیم تا نهال دموکراسی در ایران و جهان تقویت شود و فرهنگ زندگی در سایه سار آن ارتقا یابد تا از موهبتهای این تجربه بشری به خوبی بهرمند گردیم.

نویسنده: حسین رمضانیان مردابسری

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)