هنوز لیست نهایی ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدال گرایان رشت برای انتخابات شوراها معرفی نشده بود که روزنامه خزر طی چند سرمقاله نسبت به ارائه لیست ضعیف توسط اصلاح طلبان در رشت و سهم خواهی برخی گروهها و یا چهره های موثر در این طیف هشدار داد. عملکرد گروه ها و چهره هایی خاص از […]

هنوز لیست نهایی ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدال گرایان رشت برای انتخابات شوراها معرفی نشده بود که روزنامه خزر طی چند سرمقاله نسبت به ارائه لیست ضعیف توسط اصلاح طلبان در رشت و سهم خواهی برخی گروهها و یا چهره های موثر در این طیف هشدار داد.

عملکرد گروه ها و چهره هایی خاص از اصلاح طلبان شرایطی را مهیا کرده بود که پیش بینی ارائه یک لیست ضعیف توسط اصلاحات برای همه ناظران ممکن بود و حتی خروج مقطعی برخی گروههای عضو و انتشار لیست های انتخاباتی جداگانه از سوی آنان نیز انتظار می رفت که چنین شد و نتیجه آن آسیب دیدن لیست حامیان دولت و موفقیت سایر ائتلاف ها و افراد بود.

انتظارات شهروندانی که دل در گرو اصلاحات داشتند و طی دو دهه گذشته در هر انتخاباتی اولویت آنان کاندیداهای اصلاح طلب و لیستی بوده که از سوی اصلاح طلبان منتشر شده این بود که کاندیداهای معرفی شده به دور از سهم خواهی ها و براساس تعهد عملی به مشی اصلاح طلبی و البته تجربه لازم برای اداره شهر باشند که متاسفانه اینطور نشد و در انتخابات شورای شهر در لیست رشت برخی افرادی قرار گرفتند که به نظر می رسید سهمیه بعضی گروهها و حتی افراد بودند تا بسیاری از کاندیداهای سرشناس رشت که سابقه اصلاح طلبی و تجربه لازم برای حضور در شورای شهر را داشتند به لیست اصلاح طلبان راه نیابند. وضعیتی که باعث شکست لیست اصلاح طلبان رشت شد.

اما این شکست در ۲۹ اردیبهشت پایان کار نبود و روز چهارشنبه اول شهریور و در اولین جلسه شورای پنجم رشت، اصلاحات بار دیگر تاوان سهم خواهی برخی افراد و گروه های ذی نفوذ در شورای اصلاح طلبان را با شکست در انتخاب اعضای هیات رییسه شورای شهر داد. یعنی کاندیدای اصلی اصلاح طلبان برای ریاست شورا فقط توانست ۴ رای از مجموع ۱۱ رای کسب کند و یادمان باشد در حالی که از لیست امید تنها ۳ نفر به شورا راه یافتند , چهارمین رای اصلاح طلبان در انتخابات هیات رییسه شورا متعلق به فردی بود که شورای اصلاح طلبان او را در لیست امید قرار نداده بود!

بنابراین دلسوزان اصلاحات باید پیگیر این دو شکست بوده و شورای اصلاح طلبان را مورد این پرسش اساسی قرار دهند که چرا لیستی ضعیف و شکست خورده توسط آنان بسته شد و چرا باید مردم رشت تاوان سهم خواهی برخی افراد خاص را بدهند؟

اکنون زمان آن فرارسیده تا افراد و گروه های سهم خواه و تمامیت طلب در میان اصلاح طلبان به مردم معرفی شوند و اعلام گردد چه کسانی در بستن لیستی که باعث دو ناکامی پی در پی بوده مقصرهستند. در غیر این صورت روزنامه خزر وظیفه خود می داند در این خصوص واکاوی نموده و عاملین این شکست تلخ را معرفی نماید.

نویسنده: علی احمدی سراوانی