اگر هر اختلاف نظر سیاسی در هر زمینه ای داشته باشیم می دانیم که امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی ایران عزیزمان یک اصل غیر قابل کتمان است. از طرفی اگر ریشه های تفکرات داعش گونه را در جهان و حتی در کشورهای همسایه و موضوعات داخلی پیش آمده اخیر را با هم ببینیم،ملاحظه می […]

اگر هر اختلاف نظر سیاسی در هر زمینه ای داشته باشیم می دانیم که امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی ایران عزیزمان یک اصل غیر قابل کتمان است.

از طرفی اگر ریشه های تفکرات داعش گونه را در جهان و حتی در کشورهای همسایه و موضوعات داخلی پیش آمده اخیر را با هم ببینیم،ملاحظه می کنیم که مدافعان حریم زندگی ما چگونه از فرزندانمان کیلومترها دور از میهن دفاع می کنند و پهلوانانه و خودجوش و با اخلاص در عمل از جانشان ایثار می کنند.

کوچکترین کاری که می توانستیم به عنوان یادآوری به این موضوعات اشاره نماییم، حمایت مادی و معنوی از اولین فیلم در حال ساخت در کشور با این مضمون در شهر رشت بوده است.

علاوه بر شناساندن هویت کالبدی شهرمان به یک درام عاشقانه در زندگی شخصی یک رزمنده اشاره دارد، موضوعی که بیانگر یک امر طبیعی در زندگی ماست، اینکه « یک مدافع حرم هم عاشق است، اما از جانش می گذرد و …» مفهوم این جملات یعنی آنها هم زن، دختر و پسر دارند اما به خاطر ما از آنها می گذرند، حال ما در قبال خانواده هایمان حسب علم و توان و تجربه مان در داخل کشور چقدر امنیت را فارغ از وظایف نهادهای حاکمیتی که به خوبی صورت گرفته است ایجاد کرده ایم؟ این را به واسطه قتل آتنای عزیز عرض می کنم.

تعرض و تجاوز به یک دختر ۷ ساله که قرار است مادر جامعه ی آینده ما باشد نیاز به بازبینی جدی در نگاه سنتی به دست دوم بودن زنان دارد. که اگر به لحاظ جامعه شناختی و فقر در معیشت و خروج نخبگان از کشور را به آن اضافه کنیم مشاهده می کنیم که اعمالی چنین دهشتناک موقعی کاهش خواهد یافت که مریم میرزاخانی ها به واسطه عدم بهره وری لازم از توان شان در داخل، در آن سوی مرزها به عنوان یک زن برتر جهانی امروزه با آخرین لحظات عمرشان در خارج از کشور زندگی نمایند.

بدانیم امنیت آرامش می آورد و پیروزی آتی ما در کار « فرهنگی و تمیز» و البته با صبر و عقلانیت که قطعا وجود نگاه متظاهر و سطحی به عفاف زنانه مطرود خواهد بود.

آری آرامش ما مرد خطر می طلبد / صبح پیروزی ما خون جگر می طلبد

نویسنده: محمدعلی ثابت قدم

۰/۵ (۰ نظر)