کلید تغییرات رویکردی و نوگرایی در بدنه اجتماعی و سیاسی حاکمیت عربستان از زمان ملک عبدالله زده شد، اما این رویکرد پس از او در میان جامعه سنتی آل سعود وارد فاز جدیدتری شده است که نشان از برنامه ای بلند مدت برای منطقه البته نه توسط گردانندگان این قبیله حاکم در شبه جزیره عربستان […]

کلید تغییرات رویکردی و نوگرایی در بدنه اجتماعی و سیاسی حاکمیت عربستان از زمان ملک عبدالله زده شد، اما این رویکرد پس از او در میان جامعه سنتی آل سعود وارد فاز جدیدتری شده است که نشان از برنامه ای بلند مدت برای منطقه البته نه توسط گردانندگان این قبیله حاکم در شبه جزیره عربستان بلکه توسط حامیان و طراحان اصلی حکومت یعنی آمریکایی ها و اسرائیلی ها دارد زیرا روی کار آمدن محمد بن سلمان این جوان ۳۰ ساله خاندان سعودی به عنوان ولیعهد جدید این کشور پادشاهی که بیش از نیمی از عمر خود را در آمریکا گذرانده و در چند سال اخیر با روی کار آمدن پدرش به عنوان مهره اصلی گرداننده حکومت و تصمیم سازی های پشت پرده حاکمیت سعودی قرار داشت، نشان از واقعیتی دیگر در سناریو سازی های کشور های حاکم برسیاست گذاری های این حکومت بویژه آمریکا برای منطقه خاورمیانه دارد.محمد بن سلمان که توانسته است خود را نسبت به سایر شاهزادگان عربستان پیشتاز قدرت کند، با آموزش های لازم که در آمریکا دیده است برای آمریکایی ها حتما مهره خوبی در اجرای برنامه هایشان خواهد بود. جوانی، ریسک پذیری، داشتن محبوبیت نسبی، معامله گر بودن، و داشتن روحیه جنگ ستیزی بویژه مخالفت جدی با ایران در کنار جاه طلبی هایی که از خود نشان داده است ازجمله ویژگی شخصیتی این شاهزاده سعودی است که می تواند با سیاست سوداگرایانه آمریکایی ها بویژه جمهوری خواهان حاکم بر این کشور به رهبریت ترامپ که او هم دارای شخصیتی متفاوت از سایر سیاستمداران این کشور و با روحیه معامله گری و کاسب پیشه و غیر قابل پیش بینی است در منطقه همخوانی داشته باشد.

با توجه به اینکه این شاهزاده با پیش بینی هایی که می شود در آینده نزدیک پادشاه عربستان خواهد شد، باید منتظر تغییر و تحولات جدیدی در جغرافیای سیاسی منطقه خلیج فارس بود زیرا یکی از چالش های جدی در این زمینه رویارویی جدی او با ایران و سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی است که در دوسال اخیر با موضع گیری هایی که او درباره ایران داشته قابل پیش بینی است. این جوان کم تجربه سعودی می تواند با توجه به روحیه و اقدامات جاه طلبانه خود در کنار منافعی که امریکایی ها از این جاه طلبی خواهند برد، خاورمیانه را دچار بحران و نا امنی کند که به سود هیچ کشوری در منطقه نخواهد بود که از مهمترین سیاست ها در مقابل رفتارهای پیش بینی نشده عربستان در آینده، تقویت مناسبات چند گانه با همسایگان و هشدارهای لازم به دنیا برای ظهور چنین پدیده ای است.که البته کاردستگاه دیپلماسی را بسیار سخت خواهد کرد. سیاست های گام به گام برای اجرای نقشه های آمریکایی ها در غالب شدن بیشتر بر روی خاورمیانه و ایجاد حاشیه امن تر برای اسرائیل و نقش مهم عربستان در این زمینه نیز امروزه مورد توجه و مشهود است و حتی قطع رابطه با قطر و اجرای سیاست های تحریمی علیه این کشور با محوریت عربستان از یک سو و اجرای مانور مشترک با آمریکا به بهانه تامین امنیت از سوی دیگرخود گواهی است که نشان از یک جنگ زرگری برای ایجاد حوزه نفوذ بیشتر آمریکا در منطقه و در کنار آن فروش تسلیحات نظامی آمریکایی و کمک به مشکلات اقتصادی این کشور دارد که البته سیاست های هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه قابل تحسین است .
اکنون در این تغییرات ایجاد شده در سیاست ها و رویکرد های عربستان و حاکمان آنها باید سناریو هایی منطبق با منابع ملی با رویکرد گفتمان سازی مهار کننده در کنار بهره مندی از ابزار های باز دارنده نوشت تا از این مسیر امنیت کشور و منطقه تامین و منافع ملی دستخوش بازی های کودکانه و خامی حاکمان بی تجربه آل سعود نشود!

نویسنده: یونس رنجکش

۰/۵ (۰ نظر)