انسان های بزرگ و متعالی، قله های تاریخ هر سرزمین هستند؛ و امام خمینی (ره) بی گمان یکی از این رفیع‌ترین قله هاست که چشم انداز بلند آن، به خورشید پیوند می خورد. عزم و اراده ی استوار، عشق و شور انقلابی او، اندیشه های روشن و راهگشا، همراه با اقدام و عمل قاطعانه و […]

انسان های بزرگ و متعالی، قله های تاریخ هر سرزمین هستند؛ و امام خمینی (ره) بی گمان یکی از این رفیع‌ترین قله هاست که چشم انداز بلند آن، به خورشید پیوند می خورد.

عزم و اراده ی استوار، عشق و شور انقلابی او، اندیشه های روشن و راهگشا، همراه با اقدام و عمل قاطعانه و شجاعانه اش، که خالصانه و عاشقانه در راه رضای خدا و خدمت به خلق خدا شکل می گرفت؛ او را تبدیل به یکی از شاخص ترین شخصیت های انقلابی جهان معاصر نمود که امروز بخش عظیمی از حرکت های ضد استکباری در چهار گوشه ی دنیای ستم زده ی ما، وامدار رهنمود های داهیانه ی اوست؛ حرکت هایی با رویکرد و گرایش دینی، که در سال های اخیر تحت عنوان – بیداری اسلامی – شهرت یافت.

سه باور ارجمند، در اندیشه ی امام بزرگوار ما ریشه داشت: اوّل باور به خدا، دوم باور به مردم، و سوم باور به خود.

این باور سه گانه، رمز موفقیت او بود که پیروزی انقلاب اسلامی را، برای کشور عزیزما، به ارمغان آورد.

امام به این وعدۀ الهی که : «ان تنصروا الله ینصرکم» اعتقادی راسخ داشت و می دانست که وقوع این اتفاق خجسته، انکار ناپذیر است. پس قدم در راه گذاشت، راهی که همراهان و همسفرانش مردم بودند. مردمی که امام به خوبی آنها را می شناخت و به ایمان، شجاعت، و وفاداری و فداکاری آنها، اعتماد کامل داشت.

ثمرۀ این همدلی و همراهی امام و اُمت را که میراث گرانبهای دهه ی نخست انقلاب بود، امروز ما در پیوند گسست ناپذیر مردم با رهبر فرزانه ی انقلاب می بینیم. پیوند مبارک و پر برکتی که حماسه پیروزی ملت را در اردیبهشتی ترین اردیبهشت تاریخ،رقم زد و ادامه ی راه امام و اندیشه های امام را، تا پیروزی نهایی،امتداد می بخشد.

سید رضا سید دانش

فعال فرهنگی و رسانه ای

نویسنده: سید رضا سید دانش