اگر چه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با پیروزی شیرین حسن روحانی برای اصلاح طلبان به اتمام رسید اما پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر، خاطره خوبی برای برخی اصلاح طلبان شهر لاهیجان باقی نگذاشت تا جایی که همگان وبالاخص نخبگان سیاسی شهر را بر آن داشت تا نگاهی نو به حوزه تشکیلاتی و استراتژیک […]

http://tadbireshargh.ir/wp-content/uploads/2017/05/%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-180x300.jpgاگر چه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با پیروزی شیرین حسن روحانی برای اصلاح طلبان به اتمام رسید اما پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر، خاطره خوبی برای برخی اصلاح طلبان شهر لاهیجان باقی نگذاشت تا جایی که همگان وبالاخص نخبگان سیاسی شهر را بر آن داشت تا نگاهی نو به حوزه تشکیلاتی و استراتژیک شورای عالی اصلاح طلبان در این شهر بیاندازند. با یک آسیب شناسی و نگاه جامعه شناختی به عدم ارتباط مطلوب این جریان با بدنه اجتماع و نداشتن سمت و سوی محوری برای جذب تشکیلاتی واقبال جامعه محور ،عدم انسجام و سوء مدیریت آنها در بزنگاهی چون انتخابات نمایانگر شده تا جایی که نتیجه آن ارائه لیستی ناکارآمد و فاقد پشتوانه منطقی در تجمیع سبد آراء جهت تصاحب کرسی های این دوره شورای شهر لاهیجان باشد. با توجه به پیشینه شهرستان لاهیجان در عرصه فعالیتهای سیاسی در بطن استان و تنوع جریانهای سیاسی مختلف در آن عیار لیست معرفی شده شورای عالی اصلاح طلبان برای انتخابات شورای شهر لاهیجان در همین حد است؟ در میان افراد نامبرده در این لیست تا چه حد به پیشینه اصلاح طلبی افراد و رویکرد و بینش سیاسی آنها توجه شده یا صرفا معیار به زعم برخی افراد فقط امضای میثاق نامه از سوی آنها بوده است ؟! سران سنتی اصلاح طلب شهر لاهیجان که اسامی آنها در شورای عالی اصلاح طلبان این شهر موج میزند در دوره های متمادی و در سالهای گذشته تا چه حد برای جذب بدنه اجتماع و کادر سازی مناسب جهت ارائه لیستی مقتدر و با ثبات و حائز آراء منسجم تلاش نموده اند تا امروز این شتابزدگی درارائه لیست در سایه تب وتاب و شور انتخاباتی ناپخته جلوه نماید و حداکثر با دو الی سه هزار رای به محاق رود!!

آنانی که امروز به محض نزدیک شدن به انتخابات با تشکیل جلسات محفلی! به سرعت عناوین و جایگاهها را در تشکیلات شورای عالی اصلاح طلبان به نحومطلوب برای خود مصادره نموده تا مبادا با ورود فرد یا افرادی جدید تاکتیک انتخاباتی آنها به خطر افتاده و همچنان حلقه بسته سیاست گذاری آنها  دستخوش تغییر و تحول گردد .امروز پس از شکست لیست شورای عالی اصلاح طلبان در شهر لاهیجان و عدم اقبال عمومی نسبت به آن تمام تیرهای پیکان به سمت کسانی است که به زعم آنها با خرید آراء پا به عرصه شورا گذاشته اند . هر چند فرایند خرید آراء در همه عرصه های انتخاباتی محکوم و مذموم است اما لازم است اصلاح طلبان سنتی و مدعی این شهر پاسخ دهند که تا کنون چه اندازه در عرصه مناسبات اجتماعی در این شهر تاثیر گذار بوده و تا چه حد نسبت به این رفتار ناشایست و نابخردانه در طول سوابق فعالیت سیاسی شان در سالهای گذشته، تدبیر و تعقل به خرج داده اند؟!

چرا تمام اعضای لیست امید در شهر انزلی توفیق ورود به صحن شورای آن شهر را یافته است اما شهر لاهیجان همچنان ازسیاسی بازی و معضل خرید و فروش آراء رنج می برد؟! چرا در شهر رشت و برخی شهر های دیگر استان گیلان حضور برخی اعضای لیست امید در شورای شهر آن مسجل شده اما در شهر لاهیجان فقدان لیستی با هویت و مستحکم منجر به ناهنجاری های انتخاباتی می شود ؟!

اگر اندکی به حافظه تاریخی مان رجوع کنیم در می یابیم که در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴ متاسفانه شورای عالی اصلاح طلبان شهر لاهیجان با عدم پیروی از قواعد لیست امید در کشور و با روحیه خود محوری و افسارگسیختگی سیاسی وتاکید ولجاجت بر روی کاندیدای اصلاح طلب پنداشته خود جهانگیر حسن زاده! ،لطمه بزرگی نه از دید تعداد آراء ،بلکه به زعم نزول عیار جریان اصلاح طلبی در عرصه رقابت انتخاباتی با رقیب ، با حداکثر ۱۸۰۰ رای وارد نمود. حال این سوال به ذهن متبادر می شود که چرا پس از این همه آزمون و خطا، شورای عالی اصلاح طلبان شهر لاهیجان از نفوذ و اعتبار لازم برخوردار نمی باشد ؟ آیا این نقیصه ریشه در ناکارآمدی وکهولت سیاسی اعضاء کنونی آن داشته یا نیاز به تحول فکری و توسعه مناسبات جامعه محور بوده تا با تدفین روحیه تمامیت خواهی منجر به تغییرات بنیادین در عرصه های انتخاباتی گردد.

نویسنده: تدبیر شرق

۰/۵ (۰ نظر)