در بیست و نهمین روز از اردیبهشت ۹۶، دوازدهمین برگ زرین، به گنجینه ی تاریخ ملت ایران افزوده شد. حماسه ی عزم و    اراده ی ملی، دورِ افتخاری دیگر زد و جهان به اینهمه عشق و شورو همدلی ایرانیان،تعظیم کرد. در این روز با شکوه؛ مردمی صف به صف، به صحنه ی انتخابات آمدند، که […]

در بیست و نهمین روز از اردیبهشت ۹۶، دوازدهمین برگ زرین، به گنجینه ی تاریخ ملت ایران افزوده شد. حماسه ی عزم و    اراده ی ملی، دورِ افتخاری دیگر زد و جهان به اینهمه عشق و شورو همدلی ایرانیان،تعظیم کرد.

در این روز با شکوه؛ مردمی صف به صف، به صحنه ی انتخابات آمدند، که بعد از انقلاب بزرگ اسلامی، حماسه های بسیاری، در شناسنامه های شان،ثبت شده بود؛ شناسنامه هایی که آماده بودند تا در دوازدهمین فصل عشق، یک دور دیگر به مُهر  دورانساز انتخابات، ممهور شوند. که شدند؛ و این شدن، راز عزت ملی و اقتدار ماست،راز فتح و ظفر ملتی ، شجاع، صلح دوست، صبور، مقاوم و وفادار است،  که زیر پرچم بلند ولایت، سرودخوانان و تکبیر زنان، همچنان به پیش می رود، تا ایرانی آبادترو آزادتر را، به آیندگانی بسپارد که در راه هستند.
آنها می آیند…

پیمانه دور دگر می زند. عشق، نوبتی دیگر آغاز می کند؛ اما پرچم سبز ولایت، بر افراشته و در اهتزاز، پیوسته در دست های عاشق، دست به دست می رود، تا آن عدالت موعود، صبح دولتش بدمد و جهان، در ناگهانی از عطر نرگس، بیدار گردد؛ در اردیبهشتی یگانه و بی پایان…
حماسه پیروزی ملت مبارک.

نویسنده: سیدرضا سیددانش