فضای پر هیجان تبلیغات دو انتخابات مهم دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سکوتی خاص فرو رفت تا در این ساعات باقی مانده با انتخاب مردم و آغاز شمارش معکوس فرآیند اخذ رای، انتخاب کنندگان در آرامشی به ارزیابی آنچه دیده اند و شنیده اند و گفته اند […]

فضای پر هیجان تبلیغات دو انتخابات مهم دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سکوتی خاص فرو رفت تا در این ساعات باقی مانده با انتخاب مردم و آغاز شمارش معکوس فرآیند اخذ رای، انتخاب کنندگان در آرامشی به ارزیابی آنچه دیده اند و شنیده اند و گفته اند بنشینند و از میان هیاهوی وعده های دور و نزدیک برگزینند آنچه را که با واقعیت های زندگی آنان همخوانی دارد و این تمام زمانی است که ملت ایران در اختیار دارند تا از آن فرصتی برای بالندگی کشور در مسیر توسعه ای که پیش روست بسازند و راه رفته را تداوم دهند و به ایستگاه بعدی برسند!
 
به طور یقین هر آنچه که در روز ۲۹ اردیبهشت با صحنه حضور مردم بر سر صندوق هایرای در جغرافیای ایران اسلامی به تصویر کشیده می شود از ابعاد مختلف داخلی و خارجی قابل ارزیابی و اثر بخش است و این تاثیر بر زندگی فردی آنان و جامعه ایرانی نمایان خواهد شد.
 
مردم اینک بر سر دوراهی تداوم مشارکت حداکثری و حضور آگاهانه بر سر صندوق تعیین سرنوشت خود و یا کاهش انگیزه ها برای این حضور مانده اند و این دو راه مسیری است که به آینده ای ختم می شود که در آن یا می ایستیم و یا با شتاب خواهیم رفت تا فردایی بهتر با امیدی پر رنگ تر بسازیم و این همان تحقق مطالبه ای است که مدیریت ارشد نظام بر آن تاکید و این مشارکت حداکثری را واقعیتی انکار ناپذیر برای تداوم راه تا به امروز رسیده انقلاب اسلامی دانستند و ضمن تاکید بر رعایت حق الناس بودن امانت مردم، همگانِ جای گرفته در این سرزمین پرگهر را به حضوری هوشمندانه فرا می خواند.
 
اکنون هم آماده ایم تا بدور از هیجانات تبلیغاتی و حرف های بی پشتوانه و وعده های سرخرمنی با درک واقعیت ها و بر اساس برنامه ها و تجزیه و تحلیل داده ها با امید به استقبال فردا برویم و کار توسعه ایران اسلامی را به تدبیر بنشینیم!

نویسنده: یونس رنجکش