راه حل جایگزین شهرداری‌ها یعنی درآمدزایی از طریق حضور در حوزۀ کسب‌و‌کار (از طریق طرح‌هایی مانند هلدینگ تورها و درآمدزایی مستقیم از گردشگر و ایجاد و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی)، نیز اگرچه می‌تواند در صورت مدیریت صحیح درآمدزایی مناسبی برای شهرداری داشته باشد اما در بلندمدت، به ضرر اقتصاد شهر است و اقتصاد شهر و […]

راه حل جایگزین شهرداری‌ها یعنی درآمدزایی از طریق حضور در حوزۀ کسب‌و‌کار (از طریق طرح‌هایی مانند هلدینگ تورها و درآمدزایی مستقیم از گردشگر و ایجاد و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی)، نیز اگرچه می‌تواند در صورت مدیریت صحیح درآمدزایی مناسبی برای شهرداری داشته باشد اما در بلندمدت، به ضرر اقتصاد شهر است و اقتصاد شهر و شهرداری را روبه‌روی هم قرار می‌دهد.

معایب درآمدزایی از طریق تراکم‌فروشی: تاثیر تورمی شدید در حوزۀ مسکن، ناپایدار بودن درآمد و محدود شدن کسب درآمد شهرداری به دوره‌ای خاص، تاثیر منفی شدید بر فضای زندگی اجتماعی در شهر، تاثیر تورمی غیرمستقیم بر سایر خدمات و کالاهای موردنیاز مردم و تخطی از ضوابط شهرسازی و از بین رفتن فضای سالم زندگی برای مردم است.

و معایب حضور در حوزۀ کسب‌وکار: قرار دادن شهرداری در برابر مردم، به هم زدن و ایجاد عدم تعادل در فضای رقابتِ بخش خصوصی و منحرف نمودن شهرداری از وظایف اصلی حاکمیتی و نظارتی به سوی تولیگری در حوزۀ اقتصاد است.

معقولانه‌ترین روش، کسب درآمد پایدار شهری است. یکی از رایج‌ترین و موفق‌ترین انواع آن مالیات بر ارزش زمین (LVT) است که، در صورت پیاده‌سازی، می‌تواند بخش زیادی از مسئلۀ درآمدزایی در شهر را به شکل مستمر مرتفع کند. در این مدل هر فردی به نسبت فضای مورد‌استفادۀ خود در شهر (اعم از مسکونی یا تجاری) و ارزش آن، براساس ساز و کاری، به صورت دوره‌ای (مثلا سالیانه) مبلغی را جهت هزینه در مدیریت شهر پرداخت می‌کند.

– درآمدزایی مبتنی بر LVT در عمل نوعی مالیات بر مصرف است در حالی که، در شرایط کنونی، نوع درآمدزایی شهرداری مبتنی‌بر اخذ مالیات و عوارض و هزینه از تولیدکنندۀ مسکن است؛ لذا این نوع از درآمدزایی، علاوه‌بر حفظ درآمد شهرداری و عدم تخطی از ضوابط شهرسازی، تولید مسکن را نیز رونق می‌دهد و از این طریق دسترسی به مسکن را برای عامۀ مردم تسهیل می‌کند.

– مهم‌ترین مزیت LVT پایدار کردن و مستمر نمودن درآمد شهرداری است.

– یکی از دیگر مزایای درآمدزایی شهرداری‌ها از طریق مالیات بر ارزش مایملک، تاثیر قابل‌توجه این شکل از درآمدزایی بر کاهش مشکل مسکن شهری است. به دلیل اینکه در این نوع از مالیات بر دارایی از املاک خالی نیز مالیات دریافت می‌شود، در نتیجه، هم عرضۀ مسکن افزایش خواهد یافت، هم تاثیر مثبتی بر قیمت اجارۀ منازل دارد و هم مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای تبدیل به کالای مصرفی خواهد نمود و در نتیجه، قیمت خرید و فروش آن نیز کاهش خواهد داشت.

– حفظ ضوابط شهرسازی و توسعۀ شهری و عدم الزام به فروش تخلفات از جملۀ مزایای اصلی این روش است که باعث می‌شود تاثیر منفی تراکم‌فروشی بر زیست اجتماعی و فرهنگی مردم در این نوع از درآمد اتفاق نیفتد.

نویسنده: حجت رحمت خواه رشت