آن چه شهرها را از یکدیگر متمایز می سازد فرهنگ هایی است که هر شهر در خود دارد. بعضی از شهرها شهرهای فرهنگی هستند و بعضی نیزفرهنگ شهری دارند.   شهر فرهنگی شهری است که حامل تمدن و فرهنگ دیرینه است، شهری است که خصوصیات و عناصر فرهنگی خود را در خود جای داده است […]

 آن چه شهرها را از یکدیگر متمایز می سازد فرهنگ هایی است که هر شهر در خود دارد. بعضی از شهرها شهرهای فرهنگی هستند و بعضی نیزفرهنگ شهری دارند.

 

شهر فرهنگی شهری است که حامل تمدن و فرهنگ دیرینه است، شهری است که خصوصیات و عناصر فرهنگی خود را در خود جای داده است لذا این فرهنگ شهری است که با منابع فرهنگی شهر از قبیل بناهای تاریخی، خرده فرهنگ ها و صنایع دستی، آداب و رسوم، فولکلور و منابعی که زاده زیست بوم شهری است ارزش و اعتبار می یابد و سبب توسعه اجتماعی و سیاسی جوامع شهری می شود. شهر فرهنگی به حفظ و انسجام اجتماعی و فرهنگی شهرکمک می کند و میزان مشارکت و همکاری مردم را در اداره شهر توسعه می دهد و در غیر در این صورت هر برنامه ای اگر با توجه به نیاز مردم و فرهنگ آنان به خوبی انجام  نگیرد در آنان احساس جدایی از مدیران را ایجاد کرده و آنان را به سوی گریز از مشارکت و همکاری می کشاند.

مدیران شهر می توانند با افزایش همکاری و مشارکت خود و ایجاد تسهیلات در امور مردم اعتماد مردم را به کارهایی که انجام می دهند کسب کنند و با حمایت آنان و کسب همکاری و مشارکت با مردم، آنان را در جهت ارتقا فرهنگ شهری مناسب هدایت نمایند.

تبریز شهر فرهنگ است ،عناصر فرهنگی و پیشینه آن بر فرهنگ شهری تاثیرمثبت گذاشته است.اگر تبریزشهر بی گداست،شهر اولین هاست و به شهر تاریخ ساز شهره است از فرهنگ غنی مردمان این دیار است .تبریز آنقدر میراث گرانبها دارد و آنقدر گنیجینه های با ارزش مثل موزه ها،خانه های قدیمی و تاریخی،تفرجگاههای دیدنی،طبیعت منحصر به فرد،غذاهای سنتی،ادبیات و هنرهای فولکلوریک،آب و هوای دلپذیر،نمادها و مفاخر دینی،ادبی و فرهنگی که هر کس را برای یک بار هم که شده به این شهر می کشاند تا از نزدیک دیدگان خویش را به آن مزین سازد. 

با درایت و عزم مدیریت شهری ، تبریز به شهر مدرن و زیبا تبدیل شده است.هر جا که می نگریم طرح های عمرانی شهری یا در حال اجراست و یا به بهره برداری رسیده است.ایجاد خطوط اتوبوس های تندرو،احداث تله کابین،طرح ساماندهی مهرانه رود،تسریع درافتتاح خط اول مترو و ایجاد فرهنگسرا،مسیرگشایی بیش از ۱۳۰ کیلومتری،افزایش سرانه فضای سبز به ۱۵ متر،ایجاد بوستان های متعدد شهری،جمع آوری سریع زباله های شهری،توجه به مبلمان شهری،احداث پلهای عابر گذرو جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در پروژه های شهری نوید آینده ای روشن وجهش درتوسعه شهر تبریز را می دهد.

تبریز از قدیم و در دوره‌های مختلف تاریخی ، به ” باغ‌ شهر ایران ” مشهور بوده و در تمامی سفرنامه‌ها ، تذکره‌ها ، کتب تاریخی و نوشته‌ها و آثار مکتوب ‌ بر جای مانده از سیاحان و جهانگردان ، تبریز شهری با آب‌و‌هوای دل‌انگیز و باغات و چشمه‌های متعدد و زیبا به تصویر کشیده شده است هر چند که دیگر از این باغات خبری نیست و قوطی کبریت ها جای آنرا گرفته اند اما می توان با توسعه فضای سبز و نیزایجاد کمربند سبزاطراف شهر دوباره تبریز را باغ شهر ایران کرد.

امروزه شهرداری تنها یک نهاد خدماتی صرف نیست و بی انصافیست اگر بگوییم شهرداری باید حلال مشکلات شهری باشد.در مدیریت جامع شهری همه ارگانها در اداره شهر دخیل هستند چرا که بدون همکاری و تعامل سازمانهای مختلف دولتی و عمومی در روند اداره شهر اختلال و موازی کاری به وجود می آید و باعث نارضایتی شهروندان می شود.

فرهنگ شهری زمانی نهادینه می شود که شهروندان به حقوق شهروندی یکدیگر آشنا بوده و به این حقوق احترام بگذارند و در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند.همه شهروندان باید در سایه همدلی با نهاد شهرداری وظیفه دارند از امکانات و سرمایه های شهر حراست نموده و از ایجاد آلودگی های طبیعی،صوتی و بصری پرهیز نمایند.

فرهنگ شهری و شهر فرهنگی لازم و ملزوم یکدیگرند و این عناصر فرهنگی هستند که به شهر هویت و اعتبار می بخشند و باعث پویایی و نشاط اجتماعی می شوند.در شهر فرهنگ مردم سرمایه های ارزشمند فرهنگی گذشته و حال خویش را پاس می دارند و آنها را در متن زندگی خود جاری می کنند.

نویسنده: سلمان موحدخواه