و اما مدیریت شهری همان طور که توضیح مختصری از مدیریت شهری داده شد به این مقوله خواهیم رسید که اگر تمامی دستگاه های نظارتی به طور مستقل به ایفای نقش خود بپردازند شهری با حداقل معظلات شهری خواهیم داشت . مدیریت شهری که امروز در قالب شهرداری ها در شهرهای خرد و کلان و […]

و اما مدیریت شهری همان طور که توضیح مختصری از مدیریت شهری داده شد به این مقوله خواهیم رسید که اگر تمامی دستگاه های نظارتی به طور مستقل به ایفای نقش خود بپردازند شهری با حداقل معظلات شهری خواهیم داشت .

مدیریت شهری که امروز در قالب شهرداری ها در شهرهای خرد و کلان و زیر نظارت غیر مستقیم دولت ها اداره میشود نقش خود را در حل بحران های از قبیل ترافیک، مقاوم سازی بنا های فرسوده، ویا جلوگیری از روند شهر سازی بدون قاعده در حاشیه کلانشهرها که اگر بخواهدایفای نقش خود را به خوبی انجام دهد هیچگاه یک شهر دچار بحران مدیریتی نخواهد شد.

در واقع هر کدام از وظایف مطرح شده در شهرداری ها به یکدیگر مرتبط هستند چرا که هر کدام در واقع تکمیل کننده پازل مدیریتی موفق خواهند بود و این پیوستگی در هموار کردن نیاز های یک شهر مدرن همواره مقوله اصلی میباشد و این از آنجایی نشعت میگیرد که به طور مثال می توان به این موارد اشاره داشت: حال شما شهری را تصور کنید که بدون ظابطه در حال گسترش است و با تمامی این اوصاف بدون داشتن زیر ساخت های لازم از قبیل، خیابان و شوراع استاندار،کوچه های نامناسب جهت تردد، پیاده رو های نامناسب، و سیستم دفع آبهای سطحی بدون اصول شهرسازی، و مدیریت ترافیکی ضعیف و تمام این موارد نام برده شده ضعف زیر ساختی به دیل سوئ مدیریت رخ دهد حال شما خود تصور کنید که فرایند این چنین مدیریتی چه خواهد بود.
در واقع فقط از یک مدیریت قوی منسجم و با دانش روز سر خواهد زد که قبل از اینکه منافع شخصی خود را معیار قرار دهد به فکر عمران و آبادانی شهرش باشد و البته این مقوله تنها معیار نظر سنجی مدیریت صحیح میباشد که برعهده پارلمان شهری است همان منتخبین مردم هستند که در این زمینه از مدیریت شهری اعمال رای شان بسیار حائذ اهمیت خواهد بود که منتج میشود به شهری زیبا از لحاظ شهرسازی و البته حفظ بافت تاریخی کلانشهر ها در کنار مدرنیته و سنت گرایی که این موضوع خود سبب بازدید گردشگر و ایجاد شغل و در آمد زایی برای مردم یک کلانشهر میشود.

 

نویسنده: حجت رحمت خواه رشت /کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی/فعال سیاسی احتماعی

نویسنده: حجت رحمت خواه رشت