زنگ انقلاب و یادآوری روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ۱۲ بهمن ماه امسال هم برای سی و هشتمین مرتبه به صدا درآمد و دوباره عکس ها و یادها از ذهن نسل انقلاب گذشت، چه آنان که رهبران آن بودند و چه آنانکه پا به پای آن روزهای به یاد ماندنی تا به امروز رسیدند و نکته […]

زنگ انقلاب و یادآوری روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ۱۲ بهمن ماه امسال هم برای سی و هشتمین مرتبه به صدا درآمد و دوباره عکس ها وقتی همه بودند!و یادها از ذهن نسل انقلاب گذشت، چه آنان که رهبران آن بودند و چه آنانکه پا به پای آن روزهای به یاد ماندنی تا به امروز رسیدند و نکته مشترک در ذهن همه ی آنان حس با هم بودن و ایستادگی و همراه بودن بود و این سرمایه ها چه زیبا در آن روزگاران تصویر می شد!

هنوز از خاطره های آن روزها چهره های ماندگاری به یادگار مانده است؛ هر چند که عده ای از ریل خارج و یا برخی از قطار پیاده و تعدادی نیز هنوز انقلابی مانده اند و یادش بخیر همین چند وقت پیش بود که یکی از آن ماندگارها در شور و شعور و باور و احترام ویژه مردمان انقلابی این سرزمین به جایگاه ابدی اش بدرقه شد و مردم نشان دادند که چه زیبا قدردان انقلابی های واقع بین و اصیل خود هستند اما آنچه که امروز در این ادامه راه باید به آن پایبند بود؛ باز آفرینی دوباره همان زیبایی های در کنار هم بودن است و در یک جمله، تکرار همان کلام معمار انقلاب یعنی «وحدت کلمه»، کلمه ای که امروز به آن نیازمندیم، پیروی از همان آرمانهاست که در همان مسیر هدایت میشود. هر چند که راه ها سخت تر و سلیقه ها متغیر و نسل ها متفاوت تر شده اند!

اما باید بدانیم که بدخواه همان است؛ همانکه از ما منافعمان را می خواهد گاهی به نام دوست و گاه به نامی دیگر!

و اینک هزار راه نرفته در مسیر آرمان هایمان پیشرو است و برای رسیدن به آن بیاییم در کنار هم بودن را سرمایه ای کنیم تا از این سنگلاخ ها نیز بگذریم!

*روزنامه معین

نویسنده: یونس رنجکش