حجت الاسلام و المسلمین سجاد حبیب پور در یادداشتی با عنوان “طمع آمریکا به مردم” نوشت که متن آن در زیر آمده است: همیشه برای بنده جای سوال بود که چرا آمریکا بعد از برجام که با ایران منعقد کرد حتی به یکی از وعده های اصلی خود عمل نکرد و جواب اعتماددولت اعتدال را […]

حجت الاسلام و المسلمین سجاد حبیب پور در یادداشتی با عنوان “طمع آمریکا به مردم” نوشت که متن آن در زیر آمده است:

همیشه برای بنده جای سوال بود که چرا آمریکا بعد از برجام که با ایران منعقد کرد حتی به یکی از وعده های اصلی خود عمل نکرد و جواب اعتماددولت اعتدال را با اعتماد نداد؟ همچنان آنها را دنبال سرابی از برآورده شدن حاجات دواند؟ حال می بینیم که رییس جمهور آمریکا در حال عوض شدن است و مجلس سنا تحریم های ظالمانه ی بیشتری را علیه ما به کار بسته است؟

چرا آمریکاییها حتی برای دلخوش کردن دولت اعتدال و برای امیدوار کردن آنها و یا برای اینکه حتی یک کورسویی از گشایش را برای این دولت گذاشته باشند را هم باقی نگذاشت؟ و همچنان دولت اعتدال را تشنه ی رسیدن به وعده های خود گذاشت؟ چرا آنها فکر ضایع شدن و خورد شدن دستگاه دیپلماسی دولت اعتدال رانکردند؟

آنها حتی کوچکترین نرمشی از خود نشان ندادند که تابعین فکر دولت اعتدالی امیدوار باشند که بعد همین روش را پیش بگیرند و مذاکرات بعدی را هم انجام بدهند و تا بتوانند حتی به دروغ هم که شده به مردم بگویند که آمریکا به وعده های خود عمل کرد؟

در همین افکار بودم که به این نتیجه رسیدم: «آمریکا به مردم ما طمع کرده است» یک اصطلاحی بین سیاسیون متداول است به این مضمون که حافظه ی سیاسی تاریخی مردم کوتاه است. مردم بعد از چند سال نسبت به ظلمی که به آنها از سمت مسئولین و دشمنان نظام روا داشته می شود را فراموش می کنند .

آن دسته از مردمی که مستضعف هستند و توان رسیدن به روشنگری های سیاسی و اطلاعات کافی در مورد فعالیت های نمایندگانشان را ندارند و در بعضی از موارد به دلیل آنکه مشکلات اقتصادی آنقدر عرصه را برای آنها تنگ می کند که به چیزی غیر از امکانات اولیه ی زندگی نمی توانند بیاندیشند و همچنین در این بین بخاطر تنبلی قشر مذهبی در اطلاع رسانی و روشنگری های فراگیر، این دسته از مردم همچنان مستضعف و نا آگاه می مانند، حافظه ی سیاسی آنها دچار فراموشی می شود لذا دشمن با کمترین تبلیغات منفی و عوض کردن نقاب صورت خود ، گاهی در لباس یک دکتر با کلاس و گاهی در لباس یک روحانی و گاهی در لباس یک مومن متظاهر خود را به آنها ارائه می دهد و باعث فریب آنها می شود و این مردم بیچاره دوباره دست از پا دراز تر به دام دشمن می افتند و دشمن فرصت می یابد که دوباره خزانه بیت المال را خالی کند و در آن هنگام باید گفت و علی الاسلام السلام.

دیگر باید با ارزشهای حقیقی اسلام خداحافظی. قشر مذهبی ، اگر ادعای دیندار بودن به معنای واقعی کلمه را دارند باید تمام توان خود را به صورت خودجوش در آگاه کردن مردم نسبت به مکر دشمن را ارائه دهد، باشد که فردای قیامت در نزد اهل بیت عصمت و طهارت روسپید باشیم.

نویسنده: حجت الاسلام حبیب پور