blank

روز پنجشنبه خبر سیلی خوردن پیرزنی دستفروش در طرح رفع سد معبر شهرداری فومن در فضای مجازی کشور منتشر شد و خشم و انزجار حاصل از ان موجب گشت تا با عذرخواهی رییس شورای شهر فومن و واکنش مناسب معاون سیاسی امنیتی استانداری گیلان در تعلیق حکم کارمند متخلف این سازمان روبرو گردد. فارغ از […]

روز پنجشنبه خبر سیلی خوردن پیرزنی دستفروش در طرح رفع سد معبر شهرداری فومن در فضای مجازی کشور منتشر شد و خشم و انزجار حاصل از ان موجب گشت تا با عذرخواهی رییس شورای شهر فومن و واکنش مناسب معاون سیاسی امنیتی استانداری گیلان در تعلیق حکم کارمند متخلف این سازمان روبرو گردد.

blank
فارغ از پلشتی فعل صورت گرفته توسط این کارمند متخلف و بی تفاوتی و انفعال تماشاگران و رهگذران فیلم بردار نسبت به اتفاقاتی ازین دست که هر از چندگاهی با رشد روز افزون شبکه های اجتماعی همچون گذشته مسکوت نمی ماند، لازم است به نکات نهفته دیگری در این مقوله نگریست.

متاسفانه پدیده خشونت اجتماعی طی دهه گذشته بیش از پیش در سطح جامعه رواج یافته و با نگاهی به مصاحبه ها و اخبار منتشر شده از مسئولین دادگستری گیلان نیز مشاهده می کنیم که بخش زیادی از زمان کاری دستگاه قضایی استان صرف حل و فصل دعوا و درگیری های بی حاصل مردم و خشونت های ناشی از آن می گردد. خشونتی که با ریشه یابی دلایل آن به راحتی می توان بخش زیادی از آن را ناشی از فشارهای اقتصادی و معیشتی حاکم بر جامعه امروزی فرض کرد.

بیکاری، عدم درآمد مکفی و هزینه های سرسام آور زندگی موجب شده تا بسیاری از شهروندان با ذهن و روحی آشفته،تخلیه احساسات بد ناشی از آن را در درگیری و مشاجره های بی حاصل بجویند. مشاجره های روزمره مردم با تاکسیداران،فروشندگان ،آستانه پایین تحمل افراد درحین رانندگی و بخش زیادی ازین موارد بظاهر تنها بدلیل تخلیه فشارهای روحی و روانی شهروندان در جایی نادرست شکل می گیرد.

به راستی اگر شرایط کاری و اقتصادی پویا فراهم بود و شهروندان برای رزق و روزی دغدغه نداشتند آیا هرگز شاهد صحنه تاسف برانگیز دستفروشی پیرزن یا پیرمردی در سرمای زمستان به بهانه فروش چند بوته سبزی خواهیم بود؟

آری مادرم، سرت را بالا بگیر و از جبر زمانه غمگین مشو، این سیلی را تنها تو نخوردی و این یکی از هزاران سیلی سرمای سرد زمستان اقتصادی این استان و کشور است که صورت شهروندان بی گناه را می نوازد….

نویسنده: شاهد وزیری

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)