در خبرها به نقل از مدیر حج و زیارت استان آمده بود که با موافقت شورای شهر رشت، چهار راه حشمت به چهار راه شهدای منا نامگذاری شده است. اینکه به یاد قربانیان فاجعه عظیم منا ، خیابان یا میدان یا بلواری به نام شهدای عزیز منا نامگذاری شود، کار پسندیده و نیکویی است که […]

در خبرها به نقل از مدیر حج و زیارت استان آمده بود که با موافقت شورای شهر رشت، چهار راه حشمت به چهار راه شهدای منا نامگذاری شده است. اینکه به یاد قربانیان فاجعه عظیم منا ، خیابان یا میدان یا بلواری به نام شهدای عزیز منا نامگذاری شود، کار پسندیده و نیکویی است که جای تقدیر و سپاس دارد اما چرا چهارراه حشمت؟؟؟

به بهانه یک تغییر نام، چهار راه حشمت یا منا

قطعا یکی دلایل نامگذاری این مکان، واقع شدن ساختمان حج و زیارت در جوار این خیابان و چهارراه می‎باشد و دلیل دیگرش تقارن زمانی نامگذاری، سالروز شهادت مظلومانه این عزیزان…

هرچه فکر کردم دلیل دیگری برای این نامگذاری نیافتم و متعجبم چرا این موضوع در کمیسیون فرهنگی شورا تاکنون مطرح و مورد بررسی کارشناسی واقع نشده است …؟! حقیر در نیت خالصانه پیشنهاددهندگان و تصویب کنندگان این طرح، شک و شبهه ای ندارم و مطمئن هستم این اقدام، کار انقلابی و ارزشمندی است اما…!!

تجربه نشان داده است این نامگذاری کاربردی نیست و مورد استفاده عموم قرار نمی‎گیرد چرا که مردم و فرهنگ عامه آن مکان را چهارراه حشمت می‎شناسد و این تغییر نام با یک تابلو و مصاحبه و مصوبه پایدار نمی ماند. همچنان که مردم رشت هنوز با گذشت ۳۶ سال میدان شهدای سرپل ذهاب را شهرداری قلمداد می‎کنند و میدان پاسداران را پل عراق و میدان مصلی را توشیبا … میدان شهید باستانی شعار را میدان صابرین …!

آنچه تاکنون بیشتر از همه جا افتاده است، نامگذاری میادین و خیابان های نو بنیان است مثل میدان جانبازان…بلوار شهید قلی پور … گلباغ نماز… از این جهت این اسامی مقدس را ذکر کرده ام و تفاوت ها را بیان داشته ام تا تصور نشود خدای ناکرده مردم با اسامی مقدس و ارزشی مخالف هستند بلکه مردم راحت این اسامی را پذیرفته و روزانه استفاده می کنند.

بهتر آن بود مکان دیگر ترجیحا نوبنیان یا فاقد نام برای شهدای مظلوم منا درنظر گرفته می شد تا مورد توجه و استقبال مردم قرار می گرفت، بعید میدانم افکار عمومی پذیرای این تغییر نام باشند و آن را مورد استفاده قراردهند چرا که از ابتدای تاسیس، این چهار راه را همواره حشمت میخوانند ولو تابلو نوشته ای هم نداشته باشد!

امیدوارم دوستان شورا و شهرداری محترم در نامگذاری های بعدی به این نقد دلسوزانه توجه نموده و دقت لازم مبذول دارند.

نویسنده: حسین داداشی