سکوتی که شاید در نگاه اول اینگونه می نمایاند که در شلوغی و غبار هیاهوی رسانه ای انصاف را در سکوت دیدند تا حقی از کسی ضایع نگردد. هر چه زمان از آن فاجعه گذشت واقعیتی تلخ چهره نمایاند که ظاهر دوستان انقلابی نه چندان دور ما سکوتشان نه اینکه دلیلی بر عدم اعتراض نبوده […]

سکوتی که شاید در نگاه اول اینگونه می نمایاند که در شلوغی و غبار هیاهوی رسانه ای انصاف را در سکوت دیدند تا حقی از کسی ضایع نگردد. هر چه زمان از آن فاجعه گذشت واقعیتی تلخ چهره نمایاند که ظاهر دوستان انقلابی نه چندان دور ما سکوتشان نه اینکه دلیلی بر عدم اعتراض نبوده بلکه حتی متأسفانه عملکرد بعدیشان نشان داد که مخالفتی هم نداشته اند تا اعتراض نمایند. شاید هم اگر اسلام و وجهه استاد اخلاقیشان در شورا اجازه می داد از آن حرکت هم دفاع می نمودند.

بعدها در جریان هیاهوی اظهار نظر حجت الاسلام دکتر رفیعی نیز رویکرد سکوت دوستان ادامه داشت و در نهایت حضور جناب آقای روزان در جلسه ای که متأسفانه گردانندگان آن از لحاظ استانداردهای پوششی وضعیت مناسبی نداشتند دلیلی قاطع بر رویکرد جدیدی دارد که دوستان برای خود برگزیده اند رویکردی که ره به ناکجا آباد دارد هر چند شاید در کوتاه مدت برخی منافع انتخاباتی برایشان داشته باشد.

البته انسان مختار است و خود می تواند راه و روش خود را بر اساس تفکر و اعتقاد خود برگزیند و آزادگی در این مسیر هم پسندیده است اما اگر بخواهیم ظاهر الصلاح باشیم و دائما قرآن و نهج البلاغه به دست باشیم و با قرآن و نهج البلاغه عکس بگیریم و بر عکس آنها عمل کنیم بسیار آسیب زاست.

اول اینکه نگاه مردم با توجه به ظاهر متدینمان نسب به دیانت و تدین نگاهی غیر قابل اعتماد خواهد شد و ثانیا این روش روشی فراگیر برای سنگر گرفتن آدم های دو رو، پشت مقدساتمان خواهد گردید و برآیند آن سلب اعتماد مردم نسبت به مقدسات خواهد شد.

بنا براین از باب امر به معروف و نهی از منکر که در جای جای نهج البلاغه نسبت به آن تذکر داده شده است و جناب روزان بارها با روخوانی از نهج البلاغه در صحن علنی شورا همگان را برای عمل بدان فراخوان نموده است به جناب ایشان پیشنهاد می کنیم نسبت به رویکردهای دوگانه خود تجدید نظر نمایند و به صورت شفاف نظر خودشان در رابطه با ولنگاری فرهنگی که مدتی است در شهر کلید خورده را مشخص نماید.

نویسنده: امیرمحمدی