هجمه فرهنگی دشمن، حضورشبکه های ماهواره ای و حضورگردشگران علل کاهش حجاب در این استان می باشد. بدحجابی یک پدیده فرهنگی خطرناکی است که منشا بسیاری از بیماری های روحی جامعه بوده و می تواند باعث بروز بسیاری از معضلات جتماعی گردد. بدحجابی در استان رو به رشد است درسال  91یکی از نهادهای استان مصاحبه […]

هجمه فرهنگی دشمن، حضورشبکه های ماهواره ای و حضورگردشگران علل کاهش حجاب در این استان می باشد. بدحجابی یک پدیده فرهنگی خطرناکی است که منشا بسیاری از بیماری های روحی جامعه بوده و می تواند باعث بروز بسیاری از معضلات جتماعی گردد.

بدحجابی در استان رو به رشد است درسال  91یکی از نهادهای استان مصاحبه ای با تعدادی از افراد بدحجاب شهر رشت انجام دادن که  90درصد این افراد علت بدحجابی خود را الگوبرداری ازشبکه های ماهواره ای عنوان کردن بی تردید مدگرایی بد پدیده اجتماعی از معضلات و ناهنجاری های فرهنگی استان در این دوره حاضر است که باید برسی و مطالعه آن درردیف معضلات دیگر چون بیکاری، طلاق و اعتیاد قرار گیرد. متاسفانه درسالهای اخیر به جای آنکه به موازات رشد گسترش این پدیده برنامه ریزی های و اقدامات عملی و هماهنگی متولیان و دستگاههای فرهنگی صورت گیرد، بی برنامگی وانفعال بسیاری از آن شاهد هستیم در آینده نه چندان دور بدحجابی در این استان از یک معضل اجتماعی به یک پدیده اجتماعی تبدیل خواهد شد. بعضی افراد بدحجاب مبتلا به بیماری روانی از قبیل افسردگی اند، این افراد به دلایل روانی علاقه دارند جلب توجه کنند.

درخصوص مصوبه ۴۲۷ شورای انقلاب فرهنگی که در سال ۱۳۸۴ مسولیت ۲۶ دستگاه دولتی درخصوص عفاف حجاب رامشخص کرده جامع هست ولی دستگاه ناظر ندارد.

توصیه می کنم تمامی دستگاههای مسول برای مقابله شدید با ضد ارزش ها و ناهنجاری های فرهنگی قیام کنند و نقشه های عملی خود را به اجرا در بیاورند در این مبارزه نرم ائمه محترم جمعه و جماعات شورای فرهنگ عمومی استان و شهرستانها کانونهای فرهنگی و سازمانهای مردم نهاد هم می توانند به دستگاههای متولی کمک کنند.

عزیز پورعزیزی مدیر کل سابق اجتماعی فرهنگی استانداری

نویسنده: عزیز پورعزیزی

۰/۵ (۰ نظر)