نقش مردم و سمن‌ها در انتقال این پیام به آحاد جامعه بسیار تاثیرگذار است. سازمان پسماند به عنوان مسئول رسیدگی به موضوع سگ‌های بلا صاحب از طرف شهرداری وظیفه دارد که با در نظر گرفتن شرایط موجود پیمانکار را از میان افراد مجرب و به خصوص علاقه مند به موضوع حیوانات انتخاب کند چرا که […]

نقش مردم و سمن‌ها در انتقال این پیام به آحاد جامعه بسیار تاثیرگذار است. سازمان پسماند به عنوان مسئول رسیدگی به موضوع سگ‌های بلا صاحب از طرف شهرداری وظیفه دارد که با در نظر گرفتن شرایط موجود پیمانکار را از میان افراد مجرب و به خصوص علاقه مند به موضوع حیوانات انتخاب کند چرا که در غیر این صورت همانطور که در تجربه اخیر سوله رشت شاهد آن بودیم، حسن نیت می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

پس از انتشار خبر این سوله با بازخورد و پشتیبانی بسیار خوبی از طرف مردم مواجه شدیم.  البته به دلیل این که مدیریتی بر این موضوع نگرانی‌های مردم وجود نداشت این انرژی به مسیر درستی هدایت نمی‌شد.

شرایط در شهر رشت همانند بسیاری شهرهای دیگر است. از یک سو تلاش برای رفع این معضلات و از سوی دیگر بی اطلاعی از یافتن رویه درست به چشم می‌خورد.

البته آغاز کردن یک تجربه حتی ناموفق، قدمی رو به جلو می‌باشد چرا که نشان می‌دهد اولاً کسانی هستند که می‌خواهند بی تفاوت نباشند و دوم اینکه ما متوجه می‌شویم که باید در کنار این افراد قرار بگیریم تا تجربه‌های تلخ به شیرین بدل گردند. امیدوارم در آینده با رأفت قلبی که در مردم رشت سراغ دارم دیگر شاهد اتفاقاتی از این دست نباشیم.

به طور کلی نمی‌توان گفت که حساسیت در بین مردم زیاد شده بلکه می‌توان گفت که این حساسیت قبلاً وجود داشته، اما قبلاً به گوش نمی‌رسیده است. اکنون به مدد شبکه‌های اجتماعی اخبار سریع الانتقال تر شده و به محض آن که اتفاقی رخ می‌دهد، هرکسی قادر به انتشار آن است. این موضوع هم دارای نکات مثبت و نکات منفی است.

در مورد نکات مثبت باید گفت که سوله رشت مثال بسیار خوبی است. اگر این تصاویر منتشر نمی‌شد سرنوشت این زبان بسته‌ها معلوم و محتوم بود و اما در مورد نکات منفی می‌توان گفت که تشخیص مطالب کذب و درست بسیار دشوار شده است. اما آنچه امروز شاهدش هستیم بی طاقت شدن جامعه در قبال مشاهده این همه خشونت و ظلم نسبت به موجوداتی هست که قدرت دفاع از خود را ندارند و حق بهره بردن از حداقل حقوق از آنها سلب شده است.

هنرمندان همیشه کارهایی در این خصوص انجام می‌دادند ولی شاید فعالیت‌ها به‌طور انفرادی بوده است. اکنون ما تلاشمان در این است که با جمع شدن کنار هم موثرتر عمل کنیم.

*بازیگر سینما و تلویزیون و عضو انجمن هنرمندان حامی محیط زیست

نویسنده: میترا حجار