کمتر کسی است که این روزها در فضای سیاسی – اجتماعی جامعه از تب و تاب چگونگی روند انتخابات ۷ اسفند ۹۴ بی خبر باشد. رویکرد به روز طیف های مردمی و البته جناح های سیاسی تغییرات بنیادی را در پی داشته و سیر  توقعات نیروهای اجتماعی را به مدد ابزارهای نوین ارتباط جمعی، به […]

کمتر کسی است که این روزها در فضای سیاسی – اجتماعی جامعه از تب و تاب چگونگی روند انتخابات ۷ اسفند ۹۴ بی خبر باشد. رویکرد به روز طیف های مردمی و البته جناح های سیاسی تغییرات بنیادی را در پی داشته و سیر  توقعات نیروهای اجتماعی را به مدد ابزارهای نوین ارتباط جمعی، به سمت و سوی متفاوتی هدایت نموده است. از طرفی عواملی همچون: موج آفرینی کاذب، هیجان زدگی، خود بزرگ بینی و داشتن ادعای نخبگی از سوی برخی عناصر سازمان یافته، زمینه ایجاد شکاف در طبقات اجتماعی را فراهم آورده و سعی دارد تا قدرت تصمیم گیری را برای مردم در صدمی از ثانیه تغییر دهد. در چنین شرایطی گروه های تندرو با نفوذ بر افکار جامعه ی هدف و در جهت ترویج و رسیدن به منافع خود بصورت علنی و در پاره ای از موارد به صورت ناشناس در فضای موجود دست به التهاب آفرینی می زنند که خط وخطوط آنها چالش های قابل تأملی  را در متغیرهای انتخاباتی ایجاد می کند. در نظر بگیریم که عناصر ثروت و قدرت نیز هرگز در این شرایط به گوشه ای رانده نخواهند شد، بلکه رفتار انتخاباتی متنوع برایشان از جذابیت خاصی برخوردار خواهد بود که می تواند بصورت ویژه ای بر گستره نقاط ضعف بیفزاید!

در این راستا شیادان سیاسی با بهره گیری از پتانسیل های سرگردان جامعه به دنبال ایجاد ناآرامی و رفع کمبودهای مادی ، اجتماعی و… خویش هستند که به سادگی نمی توان نسبت به این مسائل چشم پوشی نمود. اما دریای پرتلاطم جامعه اسلامی در جریان آزاد اطلاعات ظاهر عوام فریبی و شگردهای مقطعی را نمی خواهد. آنچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی  اخیراً در دیدار با مردم آذربایجان شرقی فرمودند : « اگر مجلس به‌دنبال رفاه مردم، عدالت اجتماعی، گشایش اقتصادی، پیشرفت علم و فناوری و استقلال و عزت ملی باشد، ریل‌گذاری آن در جهت این هدف ها خواهد بود اما اگر مجلس مرعوب غرب و آمریکا، و به‌دنبال حاکمیت جریان اشرافی‌گری باشد، ریل‌گذاری او در این جهت خواهد بود و کشور را به مسیر بدبختی هدایت خواهد کرد ».

بنابراین انتخابات پیشرو بیش از هر زمانی نشانگر هوش سیاسی مردمی خواهد بود که مشارکت آگاهانه را فدای وعده های زودگذر  نخواهد کرد. زیرا سطوح کشمکش های سیاسی در واپسین روزهای مانده به انتخابات مجلس دهم در هر منطقه از جغرافیای ایران اسلامی منفعت و تضاد شخصیتی نااهلان را نمایان میکند و یقیناً شیادان سیاسی در این چرخه راه به جایی نخواهند برد و به قول لسان الغیب:

حالی درون پرده بسی فتنه میرود / تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند

به هرتقدیر این انتظار می رود که تفکر جریان اصیل اجتماعی  ادامه دهنده راه نیروهای پاکدستی  باشد که همواره در برابر ویژه خواری و تبعیضات همچون سرو ایستاده اند و انگیزه خدمت را تنها در مقام شعارها باقی نگذاشته اند! خواه در تصاحب کرسی های سبز رنگ بهارستان و خواه در هر مسئولیتی که بر دوششان نهاده شده است!

 

نیما حاجتی – مدرس دانشگاه

نویسنده: نیما حاجتی