در میان انبوه تبلیغات انتخاباتی با رنگها و سلایق مختلف؛ و با حضور شخصیتهای ارزشمند و بزرگوار با احترام به همه هواداران کاندیداها ؛ میخواهم به عنوان یک شهروند کوچک این جامعه بزرگ در کشور عزیزم ایران اسلامی در عصر صفر و یک دیجیتال؛ من هم اعلام موضع نمایم! بنرها و پوسترهای خیلی از کاندیداها […]

در میان انبوه تبلیغات انتخاباتی با رنگها و سلایق مختلف؛ و با حضور شخصیتهای ارزشمند و بزرگوار با احترام به همه هواداران کاندیداها ؛ میخواهم به عنوان یک شهروند کوچک این جامعه بزرگ در کشور عزیزم ایران اسلامی در عصر صفر و یک دیجیتال؛ من هم اعلام موضع نمایم!

بنرها و پوسترهای خیلی از کاندیداها را دیدم و ارزیابی کردم؛ از دعوت عده ای به خود تا دعوت عده ای به خدا از دعوت عده ای به لیست خود تا دعوت به فهرست راه خدا … از میان همه خوبان من به دو نفر را برگزیدم.

این دو نفر در ابتدای راه خوشبختی بی تردید رای آورده اند و چون از خود گذشتند ؛ خدا هم از آنها گذشت و صد البته بدون رای ما وارد مجلس خدا شدند.

این دو نفر سرلیست های این ماههای قلب دردمند و پر تلاطم خیلی ها بودند؛ همرزمان فاتحشان در نبل الزهرا با دست پر برگشتند و خدا قوت برادران عزیز و از جان گذشته؛ شما مدافعان حرم؛ شهیدان زنده اید که برگشته اید؛ و من ضمن اعلام شرمندگی در برابر شجاعت و ایثار و از خودگذشتگی شما؛ اعلام میکنم اینجاست که در برخی از صحنه های نبرد زندگی مرد از نامرد مشخص میشود.

در صحنه انتخابات سره از ناسره؛ خودپسند از خداپسند؛ عاقل از عاقل نما؛ مرد از نامرد مشخص میشود؛ ای همرزمان این دو منتخب خط شکن؛ درود بر شما؛ بصیریتتان بهترین انتخاب بود؛ و اعلام میکنم در برگ رای انتخابات به دو نفر رای میدهم شهید سید اسماعیل سیرت نیا و شهید حامدکوچک زاده و در سومین گزینه ، به همه مدافعان حرم از آنانی که به حق پیوستند و از آنانی که در مسیر این مجاهدان گام برداشته و برمیدارند رای خواهم داد…

در انتخابات به این دو نفر رای می‌دهم!

.

این عید شرمنده خانواده های شهدای مدافع حرم کشورم هستم از فرزندان شهیدطاهرنیا تا فرزندان شهد حبیب روحی و تا خانواده شهید عبدالله باقری…

نویسنده: جواد شفیعی ثابت