به گزارش خزرآنلاین، در این مراسم عزاداران برای مظلومیت اسرای دشت کربلا شمع روشن کرده و به سر و سینه زدند.  

به گزارش خزرآنلاین، در این مراسم عزاداران برای مظلومیت اسرای دشت کربلا شمع روشن کرده و به سر و سینه زدند.

 

مراسم شام غریبان در لاهیجان - تصاویر

مراسم شام غریبان در لاهیجان - تصاویر

مراسم شام غریبان در لاهیجان - تصاویر

مراسم شام غریبان در لاهیجان - تصاویر

مراسم شام غریبان در لاهیجان - تصاویر

مراسم شام غریبان در لاهیجان - تصاویر

مراسم شام غریبان در لاهیجان - تصاویر

مراسم شام غریبان در لاهیجان - تصاویر

مراسم شام غریبان در لاهیجان - تصاویر

مراسم شام غریبان در لاهیجان - تصاویر

مراسم شام غریبان در لاهیجان - تصاویر

مراسم شام غریبان در لاهیجان - تصاویر

مراسم شام غریبان در لاهیجان - تصاویر