اوج شکوه و عظمت این ایام فرخنده و ارزشمند، ولادت دُر دانه‌ انبیاء و اولیاء پیامبر اکرم، حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) است،  و الا تباری که عالم امکان، چون او یگانه ای دیگر هرگز بخود نخواهد دید. در عصرِ ما، از جهان و جهانیان، اگر هنوز آبرویی باقی مانده است، از برکتِ […]

اوج شکوه و عظمت این ایام فرخنده و ارزشمند، ولادت دُر دانه‌ انبیاء و اولیاء پیامبر اکرم، حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) است،  و الا تباری که عالم امکان، چون او یگانه ای دیگر هرگز بخود نخواهد دید.

در عصرِ ما، از جهان و جهانیان، اگر هنوز آبرویی باقی مانده است، از برکتِ نفس های قُدسی ی اوست که از گلستانِ آیه های جاودانه اش، بر ما دمیده شده است ؛‌آیه هایی که هر واژه ی آن، دریایی دُر افشان از مکارم اخلاقی و معرفت و اندیشه های ژرف و انسان ساز است.

نقطه مشترک نظرات  عُلما و فرهیختگان، بیانگر همین نکته است که اگر انسانِ امروز، در زندگی روزمره اش، این مکارم اخلاقی را سرلوحه کار وُ رفتار وُ کردار خود قرار دهد، قطع و یقین به سعادت دنیا و آخرت دست پیدا می کند.

یکی از امامانِ بزرگواری که در بسط و گسترشِ این خصایل اخلاقی ، اهتمامی جهاد گونه ورزید ، حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام ) رئیس مذهب جعفری است که ‌ به وسیله ی علما و دانشمندانی که در مکتب خود تربیت کرد، سُنت های اخلاقی ی پیامبر اعظم را ، چون میراثی جاودانه، نسل به نسل، تا دورانِ ما اعتلا بخشید ، و منبعد نیز این میراثِ گرانبها، نسل به نسل، بالنده تر وُ پُر بارتر، به آیندگان و نامده گانی که می آیند سپرده خواهد شد.

درجلد ششم منهاج البراعه مرحوم خوئی (ره )، آمده است از حضرت امام صادق (ع) درباره مکارم الاخلاق سئوال شد، فرمودند: گذشت از کسى که به تو ظلم کرده ، رابطه با کسى که با تو قطع رابطه کرده ، عطا به آن کس که از تو دریغ داشته است و گفتن حق اگر چه بر ضد خودت باشد.

مهربانی از جمله فضایل برجسته  اخلاقی ی پیامبر مکرم اسلام است. و اصولاً باید دین اسلام را ، دینِ مهربانی بدانیم . مهربانی باید مثل یک منشورِ طلایی ، بین خواص و عوام مورد عنایت ویژه قرار گیرد و همه تلاش کنند که به اصولِ آن پایبند باشند بویژه در این ایامی که پیش رو است.

انتخابات در نظام جمهوری اسلامی هم در داخل کشور و هم در سطوح جهانی،‌ درصدرِ اخبار و رویدادها قرار می گیرد و توجه‌ رسانه های بین المللی را به خود جلب می نماید.

 چه خوب است، امسال هم،  داوطلبین انتخاباتی هوشمندانه در این عرصه حاضر شوند  و مبانیِ اخلاقی ‌ یک انتخاباتِ‌ سالم را رعایت کنند، جانب انصاف را داشته و فقط به تبلیغ نظرهای خود بپردازند و از تخریبِ شخصیتِ دیگر داوطلبین اجتناب نمایند.

ایران اسلامی،‌ همیشه منادیِ اسلام ناب محمدی بوده و این سالها، فرصتی بی بدیل برای هرچه شکوفا تر شدنِ دستوراتِ قرآنی است

 بیاییم، این فرصت را در ایامی که به انتخابات نزدیک می شویم، با مهر و دوستی و مهربانی، مغتنم بدانیم و فراموش نکنیم این جمله رهبر عزیزمان را که:

 انسان نمی‌پسندد که ببیند یک نامزدی، چه در نطقهای تبلیغاتی، چه در سخنرانی، چه در تلویزیون، چه در غیر تلویزیون، برای اثبات خود متوسل بشود به نفی آن دیگری…

سید رضا سید دانش  –  فعال فرهنگی و رسانه ای 

نویسنده: سید رضا سید دانش