blank

بی شک پیش بینی های قانونی برای اخذ صلاحیت ها آنگونه جامع و واضح است که چندان جای بحث ندارد اما آنچه بیش از همه می تواند دلواپسی هایی را برای انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان فراهم آورد  سهم دخالت های فراقانونی و حرکت بر مسیر  منافع شخصی و گروهی است که گاه با عناوین […]

بی شک پیش بینی های قانونی برای اخذ صلاحیت ها آنگونه جامع و واضح است که چندان جای بحث ندارد اما آنچه بیش از همه می تواند دلواپسی هایی را برای انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان فراهم آورد  سهم دخالت های فراقانونی و حرکت بر مسیر  منافع شخصی و گروهی است که گاه با عناوین مختلف تنه به قانون زده و نقش بسزایی در تهدید فضای آزاد گردش نخبگان سیاسی خواهد داشت .

اینک با توجه به فضای جدیدی که در مسیر انتخاب شدن  و انتخاب کردن در جامعه برای دو حوزه ی مهم  و سرنوشت ساز و تعیین کننده در فرایند مدیریت نظام سیاسی کشور ایجاد شده است به دور از تمام رسالت های فردی که برای خود در حفظ وصیانت از نظام و آرمانهای انقلاب اسلامی قائلیم ، آنچه که میتواند در مسیر این صیانت بیش از همه اثر بخش باشد، حرکت و تنظیم شدن دیدگاه ها بر اساس قانونی است که محصول تلاش ها ، جان گذشتگی ، ایثار و پایداری ملت و مدافعان آن و نظامی است که برای پایداری این قانون از همه چیز خود گذشتند تا  نظام سیاسی این کشور  که بر گرفته  از آموزه های دینی و آرمان های تولید شده از همان آموزه ها است حفظ  و پایدار باقی بماند و بر همین اساس هم  بود که در پاسخ به بسیاری دلواپسی ها مقام معظم رهبری در خرداد ماه سال ۹۲ و در انتخابات ریاست جمهوری  از حق الناس بودن آرای مردم سخن به میان آوردند و همگان را بر رعایت این حق توصیه کردند  و حضرت امام (ره ) هم هر میزانی در تحولات سیاسی را منوط به رای ملت دانستند که پای صندوق های رای شکل میگیرد .

پس جدای از اینکه ملت دراین برهه  از حیات سیاسی نظام و کشور نقش حائز اهمیتی همچون گذشته دارند برکسی پوشیده نیست و خود نیز بر این نقش واقفند و با مشارکتی مثال زدنی حماسه ای دیگر نیز خلق خواهند کرد اما در این فرایند  گام نخست  حق الناسی است ک بر گردن مجریان و ناظران انتخابات قرار دارد  چون این حق این حق تنها در شب انتخابات و شمارش آرا و صیانت از صندوق ها بر عهده گذاشته نشده است، بلکه فراهم آوری  بستری مناسب  برای انتخاباتی سالم ، رقابتی و بدور از هرگونه تمایلات وشائبه ی  طرفداری از شخص و گروهی و اندیشیدن و عمل کردن در مسیر منافع ملی مردم ، کشور و نظام  تکلیفی است که در این حق الناس نهفته است!

نویسنده: یونس رنجکش

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)