ورود احزاب به دانشگاه‌ چالش های کاذب  سیاسی را بیشتر خواهد کرد و فضای دانشگاه را از اصل تولید علم و فکر در مباحث مورد نیاز نظام  متوقف و جدال‌های سیاسی خارج از دانشگاه به داخل دانشگاه پوپایی دانشگاه را هم متوقف می کند ؛ جریان سازی سیاسی از طرف سیاسون در محیط های دانشگاهی […]

ورود احزاب به دانشگاه‌ چالش های کاذب  سیاسی را بیشتر خواهد کرد و فضای دانشگاه را از اصل تولید علم و فکر در مباحث مورد نیاز نظام  متوقف و جدال‌های سیاسی خارج از دانشگاه به داخل دانشگاه پوپایی دانشگاه را هم متوقف می کند ؛

جریان سازی سیاسی از طرف سیاسون در محیط های دانشگاهی با توجه به  آسیب شناسی این حرکت و عدم توجه بعضی مسئولان به فرمایشات و منویات رهبری در موردسیاست زدگی دردانشگاه ها ،  همه ما از جمله رهبر معظم انقلاب، طرفدار دانشگاه سیاسی هستیم، همانگونه که انقلاب اسلامی یک انقلاب سیاسی است، اما سخنان معظم له در مورد ورود نکردن سیاسی بازی های غلط به درون دانشگاه، این مهم را می رساند که دانشگاه را نباید مغلطه احزاب سیاسی غلط بکنیم که قبل از هر چیز دود این قضیه به چشم دانشگاه ودانشگاهیان در جهت عدم تأمین منافع ملی و سرمایه های انسانی جامعه خواهد درفت.

رسالت اصلی دانشگاه در پرورش نیروهای علمی و جوانان این مرزو بوم برای درخشش بر قله های رفیع افتخار،  پیشرفت وتوسعه در سطح منطقه و جهان است اما سیاستی که در دانشگاه های جهان سوم حاکم می شود و اگر ما هم اجازه دهیم در دانشگاه های ما هم همین اتفاق یعنی اقدام ناباورانه و دور از خرد سیاسیون برای ورود به دانشگاه و سوءاستفاده از دانشگاهیان در جهت رسیدن به منافع خود استفاده کنند؛ صددرصد از مسیر رشد و توسعه علمی باز می ایستیم.

برای همه ما روشن است که ورود احزاب به دانشگاه یک اشتباه غیر قابل جبران است زیرا ورود احزاب به  دانشگاه‌ کشمکش‌های سیاسی را بیشتر خواهد کرد و فضای دانشگاه را متوقف و جدال‌های سیاسی خارج از دانشگاه به داخل دانشگاه می آورد ونتیجه این جدال‌ها رشد و  پوپایی   دانشگاه را هم متوقف می کند.
 
نفوذ در ارکان قدرت فرهنگی دانشگاهها از سوی بعضی از احزاب سیاسی ، ضربات جبران ناپذیری  به بدنه علمی شهر، استان و کشور بویژه به جامعه دانشگاهی وارد خواهد کرد زیرا  وارد شدن جناح های سیاسی در دانشگاه وتصمیم گیری آنها در بدنه علمی کشور که همواره با کنار زدن افراد متعهد وتبلور یافته در دانشگاه  همراه است ؛ نظام نیازمند به همّت بلند جامعه دانشگاهی را از حرکت علمی باز       می دارد و باعث خواهد شد که عقب گرد  ودر جا زدن علمی در دانشگاههای کشور افزایش یابد و این یعنی عقب افتادگی در همه زمینه ها و خودزنی در عرصه های مهم نظام اسلامی.   

بعضاً دیده می شود که برخی از احزاب سیاسی و باتوجه به نمایندگانی که در دانشگاهها نفوذ داده اند و دارند ؛  بدون هیچ گونه واهمه ای وارد دانشگاه می شوند و سعی بر آماده سازی این فضا برای خود و تبدیل پیاده نظام خود در آینده ای نزدیک را دارند.

و این در صورتی است که همه ما براحتی با بررسی اتفاقات دو دهه گذشته براحتی متوجه می شویم  متولیان امر صاحب قدرت در بعضی از دانشگاهها  ضربات روحی و جبران ناپذیری به دانشجویان ودانشگاهیان وارد می کنند ؛ که باعث عقب ماندگی نظام در بعضی از زمینه ها و بسترها خواهد شد..

اعتقاد  اصلی ما این است که باید سیاسی بود اما سیاست زده هرگز

دانشگاه و مکان‌های علمی جای بحث‌های عمیق سیاسی است و دانشگاه‌ها و تشکل‌ها در این زمینه هر چه بیشتر فعال باشند به نفع جامعه است. این آگاهی درصورتی موثر است که ما از قبل کلاه سرمان نرفته باشد و قافیه را به سیاست بازان نفوذی نداده باشیم. باید به گونه ای در مورد جلسات سیاسی عمل کنیم که این کار به منزله تبلیغ تشکل‌های دانشجویی برای جناح یا حزب خاصی نباشد.و کسی نتواند خواسته ونظر سیاسی و حزبی خود را بر دانشگاه و دانشگاهیان تحمیل کند.

حال همه جوانان، روشنفکران، دانجشویان و دانشگاهیان از سویی برای جلوگیری از سیاست‌زدگی دانشگاه‌ها باید هوشمندان وزیرکانه  در دام و برنامه‌های نفوذی ها که از سوی افراد خاص و جناح خاصی به محیط آکادمیک ورود نموده اند ، توجه داشته باشیم که به اهداف علمی ورای سیاست‌زدگی  نظرداشته باشیم .و فضای دانشگاه باید از ورود نفوذی ها پاک و منزه از سیاست زده ها باقی بماند. زیرا انعکاس  نگاه جناحی می‌تواند در دانشگاه اثرگذار باشد که متأسفانه   مشاهده می کنیم  کماکان در حال تاثیر گذاریست ! از قدیم گفته اند هرچه بگَندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگَندد نمک.

مراقب نفوذی ها باشیم ؛ نفوذ جریان قدرت دانشگاه را تهدید می کند!

نویسنده: فرهاد پردخته

۰/۵ (۰ نظر)