سخنگوی دولت در روز سه شنبه مورخ ۷ مهرماه اعلام نمود که ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه تولید به خودرو سازان داده می شود، این بی عدالتی بینه وشفاف است چرا باید حق تولید کنندگان کوچک وبزرگ را به چند کارخانه شبه دولتی بدهند تا آنها با پشتیبانی دولت به عدم پایبندی به ارتقا کیفیت به […]

 سخنگوی دولت در روز سه شنبه مورخ ۷ مهرماه اعلام نمود که ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه تولید به خودرو سازان داده می شود، این بی عدالتی بینه وشفاف است چرا باید حق تولید کنندگان کوچک وبزرگ را به چند کارخانه شبه دولتی بدهند تا آنها با پشتیبانی دولت به عدم پایبندی به ارتقا کیفیت به کار خود ادامه دهند.

بیش از ۱۴ هزار کاخانه کوچک در شهرکهای صنعتی کشور که آماده به کار هستند به خاطر نداشتن سرمایه درگردش تعطیل شده اند. آنگاه حق این کارخانجات را به تولید کنندگان خودرو  می دهند. همین که دولت با وضع حقوق گمرکی وسود بازرگانی وعوارض ورود برای خوروهای خارجی به خودرو سازان داخلی کمک می کند کافی است. بطور مسلم طبق قانون ۳۰ درصد یارانه متعلق به همه تولید کنند گان است وراه پرداخت این یارانه به همه همراه با عدالت وجود دارد وآن هم لیست تامین اجتماعی کارکنان است.

لذا منصفانه ترین راه برای پرداخت یارانه تولید بطور مثال ۵ درصدتامین اجتماعی از ۲۳ درصد حق کارفرما را دولت پرداخت کند که شامل همه تولید کنندگان کشاورزی وصنعت ودامپروری و… می شود. یا اینکه دولت طبق لیست بیمه تامین اجتماعی پرداخت بن کارگری کارگران را به جای کارفرما تقبل نماید  درهر صورت پرداخت یارانه تولید به عده ای خاص  خلاف قانون وخلاف شرع است.

 

محمدرسول سماکچی؛ رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان

 

نویسنده: محمدرسول سماکچی

۰/۵ (۰ نظر)