با توجه به رکود کاری در زمینه ساخت و ساز که از بدنه رکود اقتصادی بیرون آمد و موجبات بیکاری اغلب مهندسین غیرشاغل در دستگاه های دولتی  را رقم زد که بیشتر از همین راه امرار معاش می کردند احتمالا اغلب اعضای محترم روحیه شرکت در این انتخابات مهم را نداشته و یا اصلا از […]

با توجه به رکود کاری در زمینه ساخت و ساز که از بدنه رکود اقتصادی بیرون آمد و موجبات بیکاری اغلب مهندسین غیرشاغل در دستگاه های دولتی  را رقم زد که بیشتر از همین راه امرار معاش می کردند احتمالا اغلب اعضای محترم روحیه شرکت در این انتخابات مهم را نداشته و یا اصلا از زمان وقوع این رأی گیری مطلع نبوده و شاید نسبت به آن بی تفاوت باشند.حتما می دانید نظام مهندسی ساختمان هر منطقه ای “قلب تپنده فن و نظم مهندسی” آن منطقه محسوب می گردد.هرچند امروزه به دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز به دلیل وجود زمین های نسقی(که نقشه های آن کنترل نمی شوند) و مسایل دیگر،پیرامون این قلب تپنده را چربی های زاید گرفته است و حال مساعدی ندارد ولی با توکل به خدای متعال،همت مهندسان عزیز و مشورت با پیشکسوتان این عرصه می توان دوباره این قلب تپنده را جوان و پویا کرد.همه این مسایل کلیدی ما را به فکر تشکیل هیأت مدیره ای پرتحرک و دونده،آگاه به حوادث زمان،توانا و برنامه ریز در مدیریت بحرانها و نیز رایزن های حرفه ای با سایر نهادها می اندازد که فقط با حضور پرشور مهندسین ارجمند و انتخاب نمایندگان راستگو و خداترس به واقعیت می پیوندد.

با توجه به موضوع فوق الذکر لازم می دانم به چند نکته مهم اشاره نمایم:

۱)به هر حال با شرکت نکردن در انتخابات نظام مهندسی گیلان هم، اعضای هیأت مدیره انتخاب شده و کار روی زمین نمی ماند.اما مسئله حیاتی و مهم اینست که هر مهندس با شرکت نکردن در این انتخابات موجبات حضور شخصی را در هیأت مدیره رقم می زند که اصلا راضی به حضور او در هیأت مدیره نبوده و از انتخاب او حتی متعجب هم می شود.بنابراین برای جلوگیری از همچنین حادثه ای، حضور رساندن در رأی گیری برای هر مهندس می باید مهم،کارساز و باتأثیر تلقی گردد.

۲)در فرصت زمان تبلیغات انتخاباتی،مهندسین ارجمند زمان کافی را برای شناختن و انتخاب نمایندگان خود دارند.چیزی که بسیار حایز اهمیت است اینست که برای جلوگیری از موضوعی که در بند ۱ به آن اشاره شد،مهندسان ارجمند شخصی را برای نمایندگی هیأت مدیره انتخاب کنند که علاوه بر صلاحیت های گفته شده در قانون، وقت حداکثری و فرصت لازمه و مشغله بیرونی خیلی کمتری را برای انجام وظیفه نمایندگی در این ۳ سال عمر هیأت مدیره داشته باشند زیرا آنها نماینده حدود بیست هزار نفر در هیأت مدیره خواهد بود که این وقت و فرصت زیاد و نیز تمرکز بالایی را می طلبد .

۳)حضور حداکثری اعضای محترم در انتخابات هیأت مدیره و رأی بالای آنها به داوطلب مورد نظر خود، علاوه بر اینکه می تواند سبب راه یافتن افراد کارآمد و شایسته در هیأت مدیره بشود می تواند سبب بالا رفتن سطح انتظار اعضای محترم از نمایندگان خود در هیأت مدیره شده که همین امر باعث تکاپوی بیشتر هیأت مدیره در راستای کار سازمانی و وظیفه قانونی خود خواهد شد. به هر حال توانایی و دلگرمی و روحیه داوطلبی که با رأی بالا نماینده هیأت مدیره میشود با داوطلبی که با رأی متوسط یا ضعیف نماینده هیأت مدیره میشود تفاوت بسیاری دارد.البته باید یادآور شد که هر داوطلبی که با هر تعداد رأی از طرف اعضای محترم نماینده منتخب هیأت مدیره شود باید بیشترین توان فکری و مدیریتی خود را جهت حل امورات مهندسی اعضای محترم به کار بندد.

۴)در فرصت زمان تبلیغات انتخاباتی،اعضای محترم می توانند برنامه ها و اهداف کاندیدای مورد نظر خود را مشاهده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.به هر حال با توجه به دانستن و درک بالای مهندسین عزیز، این عزیزان می توانند وعده های قابل تحقق را از وعده هایی که فقط در جهت کسب آرا می باشد تمیز و تشخیص دهند.

 

مهندس ریاض رضوان؛ عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان

نویسنده: ریاض رضوان

۰/۵ (۰ نظر)