واحد بازرسی این اداره کل اعلام می کند که از مجموع ۱۱۳ بازدید در ۵ ماه گذشته ۲۵ باشگاه بدلیل عدم رعایت نرخ نامه، عدم رعایت بهداشت، فقدان مربیان کارت دار، نبود مدیرباشگاه و مراعات نکردن حال همسایگان اخطاردریافت نموده و ” تنها ” ۲۷ باشگاه به جهت عدم دریافت مجوز فعالیت، عرضه و فروش […]

واحد بازرسی این اداره کل اعلام می کند که از مجموع ۱۱۳ بازدید در ۵ ماه گذشته ۲۵ باشگاه بدلیل عدم رعایت نرخ نامه، عدم رعایت بهداشت، فقدان مربیان کارت دار، نبود مدیرباشگاه و مراعات نکردن حال همسایگان اخطاردریافت نموده و ” تنها ” ۲۷ باشگاه به جهت عدم دریافت مجوز فعالیت، عرضه و فروش مکمل های غذایی حکم پلمپ دریافت کرده اند. اداره کل حتی هشدار داد که در صورت ادامه این روند بر شدت برخوردها با باشگاه های متخلف اضافه خواهد شد.

 اما استفاده از واژه “تنها” در نوع خود جالب است، یعنی برای بازرسی اداره کل ورزش و جوانان پلمپ ۲۷ باشگاه جای خوشحالی دارد؟ آیا آنها انتظار پلمپ باشگاه های بیشتری را داشتند؟

در واقع اکنون نوبت ماست که به سازمان ورزش هشدار دهیم که این آمار بسیار تکان دهنده است، وقتی نیمی از باشگاه های مورد بازدید دچار مشکل هستند یعنی خطر در کمین جوانان ماست، در کمین جوانانی که با عشق و علاقه سعی دارند به ورزش بپردازند و از ناهنجاری های اجتماعی دوری کنند، ولی با این اوصاف باید گفت که امکنه ورزشی هم مامنی برای متخلفین شده و هر آن امکان دارد مکمل های دروغین جان فرزندان ما را به خطر بیاندازد. وقتی  مدیران اماکن ورزشی خود را ملزم به مراعات قوانین در تامین سلامت جسمی و روانی جوانان ورزشکار نکنند دیگر جوان جستجوگر ما به کدام مامن پناه برد. پس به مدیران ورزش و کسانی که هشدار دادند، هشدار می دهیم که مراقب باشید بر اثر بی مبالاتی مدیران ومربیان باشگاهها حوادث جبران ناپذیری بوجود نیاید.

نویسنده: صاحب مقصودی