جهان آرای مدیرکل آموزش و پرورش گیلان روز یکشنبه در این مراسم گفت: امسال سال تحصیلی در استان با حضور ۳۷۵ هزار دانش آموز و ۲۸ هزار کادر فعال آموزشی و اداری آغاز شده است. وی خاطرنشان کرد: ورودی در پایه های اول، هفتم و دهم تاثیرات مختلفی در حوزه آموزش و پرورش دارد و […]

جهان آرای مدیرکل آموزش و پرورش گیلان روز یکشنبه در این مراسم گفت: امسال سال تحصیلی در استان با حضور ۳۷۵ هزار دانش آموز و ۲۸ هزار کادر فعال آموزشی و اداری آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: ورودی در پایه های اول، هفتم و دهم تاثیرات مختلفی در حوزه آموزش و پرورش دارد و امسال در پایه اول افزون بر ۳۲ هزار دانش آموز سال جدید را روز گذشته آغاز کردند.

جهان آرای اظهار داشت: امسال ورود نظام جدید فنی و حرفه ای و کار و دانش سه ساله شده یعنی یک سال به آن افزوده شده است.

وی ادامه داد: گیلان با توجه به پیشینه فرهنگی که دارد، از نظر تجهیزات با مشکلاتی مواجه و از نظر فضای آموزشی فقیر است درحالیکه امکانات آن از دیگر استان ها کمتر است.

۳۲ هزار و ۱۹۰ کلاس اولی و ۲۸ هزار و ۵۴۲ کلاس هفتمی نیز روز گذشته (شنبه) راهی مدرسه شدند.

رودسر هشت هزار و ۵۰۰ دانش آموز دارد. این شهرستان در ۷۵ کیلومتری شرق مرکز استان گیلان واقع است.

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دکتر نوبخت در مدارس گیلان نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دکتر نوبخت در مدارس گیلان نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دکتر نوبخت در مدارس گیلان نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دکتر نوبخت در مدارس گیلان نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دکتر نوبخت در مدارس گیلان نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دکتر نوبخت در مدارس گیلان نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دکتر نوبخت در مدارس گیلان نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دکتر نوبخت در مدارس گیلان نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دکتر نوبخت در مدارس گیلان نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دکتر نوبخت در مدارس گیلان نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دکتر نوبخت در مدارس گیلان نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دکتر نوبخت در مدارس گیلان نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دکتر نوبخت در مدارس گیلان نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دکتر نوبخت در مدارس گیلان نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دکتر نوبخت در مدارس گیلان نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دکتر نوبخت در مدارس گیلان نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دکتر نوبخت در مدارس گیلان نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور دکتر نوبخت در مدارس گیلان نواخته شد