جشنواره خیرین مدارسه ساز استان گیلان با مشارکت سازمان منطقه آزاد