سلام بر تو ای آزاد مرد گفته اند که با دستهای بسته برای کشورت جان دادی. آری! با دست بسته جان دادی که امروز دست من جوان باز باشد برای زندگی بهتر، برای کشوری با اقتدار. اما یک! امایی که تامل بر انگیز است و آن هم اینکه چرا امروز کسانی که خود را ادامه […]

سلام بر تو ای آزاد مرد گفته اند که با دستهای بسته برای کشورت جان دادی. آری! با دست بسته جان دادی که امروز دست من جوان باز باشد برای زندگی بهتر، برای کشوری با اقتدار.

اما یک! امایی که تامل بر انگیز است و آن هم اینکه چرا امروز کسانی که خود را ادامه دهنده خون و راه شهدا می پندارند و خود را وام دار و به عبارتی رزمنده و دوست شهدا می خوانند به قول شهید آوینی عکس آنها را میبینند و عکسشان عمل می کنند!

باید افسوس خورد به حال آن کسانی که خود را ادامه دهنده راه پرفضیلت شهدا می دانند اما از هر طریقی دست اندازی در بیت المال میکنند! گاه با گماردن افراد مورد وثوق خود در سمت های دولتی و گاهی هم با فامیل بازی تا از این طریق رانت خواری کرده و خود را برای همیشه صاحب قدرت نشان دهند. اما زهی خیال باطل!

روی صحبتم با آن افرادی است که گمان می کنند هنوز میتوان هزار دستان بود! شما در جامعه امروز کشورم جایی ندارید پس خود را اصلاح کنید تا قبل از اینکه مردم شما را اصلاح کنند.

از گذشتگان درس بگیرید قبل از اینکه مایه عبرت آیندگان شوید!

کسانی که خود را شعیه امیر المومنین علی(ع) میدانند بهتر نیست در سیره مولا کمی تامل کنند؟ مگر نبود عقیل برادر مولا علی (ع) که وقتی طلب از پول بیت المال از آن حضرت را نمود با سنگ داغ از سوی امام مواجه شد.

کمی تامل کنیم تا شاید این فکر و اندیشه ای ژرف سبب شود بخود بیایم و راه چاره ای برای جوان های این مرز بوم کنیم جوان های که نه از بستگانشان در سمتی است و نه …….. بگذریم.

بر می گردیم به آن عزیزانی که جان دادند تا جان ما آزاد باشد ۱۷۵ شهید غواص با دستهای بسته آری با دست بسته به شهادت رسیدنند تا امروز دست من جوان برای آبادانی کشورم باز باشد پس کاری نکنیم تا فردای قیامت از شرم سرهای ما پایین باشد و نگوییم شهدا شرمنده ایم.

نویسنده: حمید رضازاده