اما این روزها با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و قرار گرفتن همراهانی از این دولت بر مسند های تصمیم سازی و تصمیم گیری شاید بهترین فرصت را برای جبران عقب ماندگی هایی  ه از آن یاد می شد فراهم ساخته است و به تعبیر دبیر حزب اعتدال و توسعه تشکیلات گیلان در […]

اما این روزها با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و قرار گرفتن همراهانی از این دولت بر مسند های تصمیم سازی و تصمیم گیری شاید بهترین فرصت را برای جبران عقب ماندگی هایی  ه از آن یاد می شد فراهم ساخته است و به تعبیر دبیر حزب اعتدال و توسعه تشکیلات گیلان در دیدار نوروزی اعضا و هواداران این حزب با نماینده ولی فقیه در گیلان مبنی بر شکل گیری مثلثی برای توسعه گیلان که در یک راس آن دکتر نوبخت معاون رییس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در ضلع دیگر آن آیت الله قربانی نماینده ولی فقیه در گیلان و در راس دیگر دکتر نجفی استاندار گیلان حضور دارند و مورد تاکید آیت الله قربانی هم قرار داشته، میتواند بستری برای فراهم شدن زمینه های توسعه این استان به شمار آید هر چند که در فرآیند این توسعه چالشها، تنگ نظری و دل مشغولی دلواپسان تندرو از جریانهای سیاسی که تنها به منافع خود می اندیشیند نیز وجود دارد اما این فرصت طلایی که برای نخستین بار در این استان فراهم شده است از یکسو مسئولیت این تصمیم سازان و از سوی دیگر دوستداران توسعه استان و سایر گیلانیان همراه دولت را سنگینتر می کند.

امروز دیگر نمیتوان گله از نبود نماینده عالی رتبه در تصمیم سازی های هیئت دولت از گیلان یا مدیر عالی بومی آشنا به موانع و ظرفیتهای توسعه استان و یا نبود همراهیها حول محور نماینده ولی فیقه در گیلان را بهانه کرد، زیرا مثلث تشکیل گرفته همانگونه که در یکسال و اندی از استقرار دولت تدبیر و امید در کشور و گیلان می گذرد نشان داده اند که از همراهیها و همدلیها برخوردارند و سایرین نیز به تبعیت از این همراهی، همدل و همزبان شوند تا شعار توسعه گیلان و جبران عقب ماندگیهای آن تحقق یابد زیرا معلوم نیست این فرصت تا کی باقی ماند !

نویسنده: یونس رنجکش