در خبرها آمد که آقای دکتر نجفی استاندار گیلان آقای مهندس فرزاد توکلی را بعنوان مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات, ارتباطات و امنیت استانداری گیلان منصوب کرد. بی گمان تاثیر گسترده حوزه فناوری اطلاعات در امر مدیریت استراتژیک را نمیتوان از نظر دور داشت. ایران و به تاسی از آن استانمان گیلان در گردنه گذر به […]

در خبرها آمد که آقای دکتر نجفی استاندار گیلان آقای مهندس فرزاد توکلی را بعنوان مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات, ارتباطات و امنیت استانداری گیلان منصوب کرد.

بی گمان تاثیر گسترده حوزه فناوری اطلاعات در امر مدیریت استراتژیک را نمیتوان از نظر دور داشت. ایران و به تاسی از آن استانمان گیلان در گردنه گذر به سوی تحول در نظام مدیریتی است. گذری که سخت نیازمند تکیه بر مدیران نخبه و کارآزموده و باانگیزه است. صد افسوس که گیلان در عرصه مدیریت فناوری اطلاعات چند سالی را در سردرگمی سپری کرد و بازخورد اثر این سردرگمی به بخش مدیریتی سرریز شد و فرآیند تصمیم سازی برخط مبتنی بر داده کاوی بروز از پایگاه داده های آماری و آمایشی در مقاطع مختلف به کندی و ناسازگار پیش میرفت. اما نگاهی به سوابق تحصیلی و اجرایی مهندس توکلی این امید را دوباره زنده کرد که گیلان بار دیگر به جایگاهی که تا یک دهه پیش در عرصه فناوری اطلاعات داشت بازگردد و اینبار پیشتر هم رود. گیلان در این عرصه حساس نیازمند تحول در بخشهایی چون افزایش سطح آموزش کارکنان دولت, ارتقای تجهیزات سخت افزاری, بروزرسانی بانکهای اطلاعاتی و آماری, افزایش ضریب نفوذ استفاده از اینترنت, سالم سازی محیط فضای مجازی, افزایش ضریب امنیت پایگاه های اطلاعاتی استان و گسترش زیرساخت شبکه اطلاعات در استان است.
امید بسیار دارم که سازمانهای مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات در این مسیر سخت و دشوار یاور این مدیر کاربلد باشند تا معدل آن همکاری ارتقای جایگاه گیلان در حوزه آی تی باشد انشاالله./گیلان نو

نویسنده: داود نجار مبارکی