راجع به زشتی و پلشتی رفتار به کرّات در رسانه های دیداری و شنیداری گفته و شنیده شد و رسانه ها سعی نمودند پس از این ماجرا بیشتر نسبت به مبشّر آزادی و کرامت ادای تکلیف نمایند. اما در این مجال با تأکید دوباره بر زشتی و قبح عمل نشریه فرانسوی میخواهیم لحظاتی فارغ از […]

راجع به زشتی و پلشتی رفتار به کرّات در رسانه های دیداری و شنیداری گفته و شنیده شد و رسانه ها سعی نمودند پس از این ماجرا بیشتر نسبت به مبشّر آزادی و کرامت ادای تکلیف نمایند.

اما در این مجال با تأکید دوباره بر زشتی و قبح عمل نشریه فرانسوی میخواهیم لحظاتی فارغ از این اتفاق، اعتماد، ارادت و اعتقادمان به نبی اکرم را در وجدان خویش به داوری بنشینیم.

همه می دانیم او مبعوث شد تا مکارم اخلاق را در جامعه نهادینه کرده و به اتمام برساند. او مبشّر آزادی، آزادگی و عدالت است. او مبعوث شد تا کِشتی به گل نشسته جامعه بشریت را با هدایت خویش به ساحل نجات و مقصود برساند. پیام او پیام رهایی از تعصّبات و تحجّر است. پیام او برای نجات همه بشریت است فارغ از هر رنگ و نژاد و قوم و مذهب. اما برای ما مسلمانان پیمودن راه راستین و روشن او رسالتی دیگر است. احترام و پایبندی به آموزه های دینی و میراث پیامبر به طریق اولی بر یکایک مسلمانان فرض و تکلیف است.

این تکلیف عام و خاص نمی­شناسد. مسئول و غیر مسئول نمی داند. هر کس به اندازه وسعت قلب و ظرفیت و جایگاه اجتماعی­ اش باید میراث گرانبهای پیامبر و دین مبین اسلام را ارج نهد و بدان پایبند باشد. ما وارث دین محمدیم (ص). اما باید بدانیم ارادت کلامی و گفتاری بجای خویش نیکوست چه این که این ارادت را ما روزانه و در نمازهای خود شهادت می دهیم و ابراز می داریم. اما حدیث اینجاست که ما چه میزان در کردار و رفتارمان مطیع محض پیغمبریم. به تأسی از گفتار رسولمان تا کجا عملا پایبندیم. در دو راهی نفس و عزت کدام را بر می گزینیم. چه مقدار به آنچه می گوییم عمل می کنیم. آیه شریفه قرآن محمد (ص) که می فرماید: « ای ایمان آورندگان چرا به چیزی که می گویید عمل نمی کنید » چه میزان از رفتارمان در زندگی اجتماعی است.

برادرم – خواهرم، تشکیل کمپین من عاشق محمدم به جای خود نیکو و شایسته است چرا که ما تکلیف داریم ارادتمان را فریاد کنیم. ما باید عاشق ختم رسل باشیم اما نه فقط در گفتار بلکه با رفتارمان در جامعه اسلامی. عمل و رفتاری که مدینه فاضله اسلامی را به دنبال داشته باشد. رفتاری که تعرض به حقوق الناس در جامعه به عدد صفر برسد زیرا « انماالمومنون اخوه ». جامعه ای که اخلاق و دین مداری حاکمیت کند. تأثیر عشق محمد باید در سیاستمان نهادینه شود .باید در اخلاق و فرهنگ و جامعه و اقتصادمان منعکس گردد. مردم را به مسئول و مسئول را به مردم امیدوار سازد.

برادرم – خواهرم به طور مثال بالا بودن آمار پرونده های حقوقی و کیفری در دادگستری یک جامعه اسلامی زیبنده این دین و این پیغمبر مهربانی نیست. اگر مکارم زیبای اخلاقی همچون صداقت و راستی گاهی نادیده انگاشته می شود هرگز به مصلحت نیست و …

باید به هوش باشیم. هرچند نهال اسلام دیگر نهال نیست بلکه درختی است تناور و ریشه هایش از جنس اعتقاد و غیرت، اما این درخت دشمنانی تبر به دست در کمین دارد.

آنانی که هدفشان خشکاندن ریشه است. بیاییم و عهد ببندیم با رفتارمان ریشه ها را مستحکم کنیم. با عمل مان حافظ دینمان باشیم. با رفتار و کردارمان دشمنان را مأیوس کنیم و خدای ناکرده مرتکب اعمالی نشویم که آن در حکم توهین به پیامبرمان تلقی گردد.

بیاییم با خود عهدی دوباره بر بندیم و فریاد برآوریم که « ما عاشق مرام محمدیم و در رفتارمان نیز بدان پایبند ». والسلام

نویسنده: کامبیز معافی مدنی

۰/۵ (۰ نظر)