رسانه ها به عنوان بخشی از ساختار نوین جامعه و یکی از دستگاه های فراگیر و گسترده‌، در تمامی کشورها نقش حساس و مهمی را در زمینه های مختلف سیاسی، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و … ایفا می کنند. در حوزه ورزش نیز رسانه های گروهی از ابزارهای مهم توسعه هستند که در تحقق بسیاری […]

رسانه ها به عنوان بخشی از ساختار نوین جامعه و یکی از دستگاه های فراگیر و گسترده‌، در تمامی کشورها نقش حساس و مهمی را در زمینه های مختلف سیاسی، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی و … ایفا می کنند.

در حوزه ورزش نیز رسانه های گروهی از ابزارهای مهم توسعه هستند که در تحقق بسیاری از اهداف ورزش اثرگذارند. در میان رسانه های گروهی، تلویزیون، رادیو و مطبوعات به دلیل دامنه فراگیری بیشتر، از بقیه مهمترند. ترغیب و تشویق همگانی به شرکت در فعالیتهای ورزشی و همگانی، الگوسازی از ورزشکاران موفق از طریق برجسته نمایی و معرفی شخصیت، اخلاق و موفقیتهای آنان برای نسل جوان اثرات مهمی بر رفتار و فرهنگ جامعه دارد. مطالعات مختلف نشان داده است که هر قدر مطالعه روزنامه یا شنیدن رادیو و تلویزیون کاهش میپذیرند، به همان نسبت نیز، مشارکت اجتماعی، به عنوان شاخصی از احساس تعلق به جامعه کم میشود محتوای برنامه های رسانه‌ای می‌توانند موجب اصلاح رفتارها، رشد و تعالی انسان‌ها، همبستگی آنها و گسترش ادب و فرهنگ شوند و یا بالعکس، شرایط سقوط و تنزل شخصیت فکری و اجتماعی افراد را فراهم آورند.

با توجه به ماهیت مختلف ورزشهای پرورشی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای، بدیهی است که رسانه های گروهی در هر حوزه ورزشی، کارکردها و نقشهای خاصی را برای توسعه باید داشته باشند. گفتمان سازی حول محورهایی از جمله ورزش و همبستگی اجتماعی، ورزش و سلامت، ورزش و صلح جهانی، نقش ورزش در گسترش ارتباطات اجتماعی و… میتواند به تعمیق بخشی و اصالت یافتن کارکردها و تأثیرات ورزش و همگانی و فراگیر نمودن آن کمک نماید. هدف اصلی گفتمان سازی، تأثیرگذاری بر افکار عمومی، فرهنگ سازی، جریان سازی اجتماعی، اصالت دادن به موضوعات و ارزش های مورد نظر میباشد.

نقش دیگر رسانه های گروهی در ورزش بیان مشکلات مربوط به ورزش، از طریق نقد و تحلیل این مشکلات و انعکاس آنها به بخشهای مختلف اجرائی و مردم و ارائه برخی راهکارهای اساسی، برای حل معضلات موجود است که میتواند حساسیت عمومی و انگیزه را برای توسعه ورزش بالا ببرد. به نظر میرسد که نظریه برجسته سازی، نظریه ای بسیار مناسب برای فهم نقش نافذ و فراگیر رسانه هاست. بالابردن شمار تماشاگران و ایجاد هیجانات و نشاط اجتماعی در زمان برگزاری مسابقات مهم ملی و بین المللی، برجسته سازی فواید و آثار مثبت فردی و اجتماعی ورزش در جامعه، پوشش گسترده اخبار و اطلاعات ورزشی، ترغیب عمومی و همگانی نمودن ورزش و … از مسائلی قابل توجهی است که میتوان در مورد رابطه رسانه ها و ورزش مورد بررسی قرار داد.

رسانه های گروهی، یکی از مؤلفه های مهم در توسعه فرهنگی کشور هستند، رسانه های سالم میتوانند با کارکردهای خود یعنی آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، آموزش و هدایت به توسعه ورزش کشور کمک کنند.

تهیه کنندگان و برنامه سازان ورزشی رسانه باید پیوست اخلاق و معنویت در ورزش را در برنامه های خود جانمایی کنند. اخلاق در ورزش در کشور ما فراتر از آن چیزی است که در دنیا به عنوان اخلاق ورزشی تلقی می شود چرا که ما در جامعه ورزشی کشور واژه ای به نام پهلوانی داریم که انسانها ی وارسته و الگویی چون جهان پهلوان تختی و پوریای ولی از درون آن برخاسته اند .

در این بین نقش نهاد های حاکمیتی در راهبری این حوزه نقشی مهم و تاثیر گذار ست و بنظر می سد راهبردهای توسعه این بخش باید تبیین و تعیین گردند ، سیاست ها و کارکردهای رسانه ای نقش اساسی در توسعه ورزش و فرهنگ جامعه دارند؛ رسانه ها با اتخاذ سیاست های متفاوت ارتباطی میتوانند به بسط گفتمان و فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و نهادینه نمودن این مؤلفه ها و نهایتاً تأثیرگذاری بر ارزش و اصالتهای فرهنگی- اجتماعی ملل و مناسبات بین المللی خصوصاً در عرصه ورزش یاری رسانند. در جهت نهادینه ساختن تأثیرات مطلوب رسانه ها، میتوان به ارائه راهبردهایی در این راستا به شرح زیر پرداخت:

تدوین سیاست و راهبردهای منسجم و هماهنگ در حوزه های رسانه و ورزش.

افزایش برنامه های تحلیلی و پژوهشی رسانه ها در خصوص توسعه ورزش و همگانی نمودن آن.

آموزش رسانه ای و سواد رسانه ای شهروندان و علاقه مندان در حوزه ورزش.

توجه ویژه رسانه ها به تقویت گردشگری ورزشی و تقویت ارتباطات اجتماعی و میان فرهنگی، در مسابقات و جشنواره های ورزشی، تبادل بازیکن و مربی و ….

تقویت سایبر دیپلماسی ورزشی از طریق تقویت گفتمان های صلح و تقویت ارتباطات بین الملل در مسابقات و جشنواره های فرهنگی- ورزشی.

تلاش رسانه ها در جلب مشارکت عمومی و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیرساختهای ورزشی و برگزاری جشنواره های فرهنگی- ورزشی.

تدوین برنامه های مستند ورزشی و آموزشی برای ترغیب و تشویق همگانی به مشارکت در امور ورزشی و بهینه نمودن اوقات فراغت جامعه.

الگوسازی مناسب از قهرمانان ورزشی برای نسل جوان و ایجاد انگیزه پیشرفت در جامعه.

نهادینه ساختن فرهنگ و اصول علمی و اخلاقی نقد و گفتگو در امورات و ساختارهای ورزشی.

برگزاری همایشهای ملی رسانه و ورزش با حضور اساتید، مدیران و صاحب نظران این حوزه ها.

بهره گیری از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات درآموزش و ترویج ورزشهای همگانی.

راه اندازی پژوهشکده مطالعاتی ورزش و رسانه توسط نهادهای دانشگاهی و اجرایی.

ترغیب رسانه ها از جمله مطبوعات، رادیو و تلویزیون و همچنین رسانه های نوین از جمله شبکه های اجتماعی و خبری به تداوم ایفای نقش مهم آنها در جامعه اطلاعاتی و اشاعه مفاهیم و ارزشهای مورد نظر در حوزه ورزش.

تقویت جنبه های فرهنگی – اجتماعی ورزش به هنگام بازنمایی و اطلاع رسانی درخصوص مسابقات ورزشی در رسانه ها.

نویسنده: محمدرضا عابدی محزون