بسته ی ۲۷شنیده های احرارگیل ازسرریزشدن تمایلات قلبی کسانی حکایت می کند که در قانون بقای خود «یاهمه «با» من ؛یا همه «بر»من» را ترویج می کنند. حامیان و محرکین لغو دیدارمعروف اصولگرایان، چنان موتورشان به سمت اصلاحات عملکرد خود به ظاهر شتاب برداشته که هرکه نداند فکر می کند «حقیقت»همانی است که زنگها را […]

بسته ی ۲۷شنیده های احرارگیل ازسرریزشدن تمایلات قلبی کسانی حکایت می کند که در قانون بقای خود «یاهمه «با» من ؛یا همه «بر»من» را ترویج می کنند. حامیان و محرکین لغو دیدارمعروف اصولگرایان، چنان موتورشان به سمت اصلاحات عملکرد خود به ظاهر شتاب برداشته که هرکه نداند فکر می کند «حقیقت»همانی است که زنگها را به صدا درآورده اند غافل از اینکه رسوایی عملکرد برخی ها در ماجرای دیدارشنبه شب معروف، تیم آنان را در چند جبهه فعال کرده است ؛ بشنوید:

download (1)

آنانکه طبل خاتمه جنگ می زنند…!! دیگرچرا به حریم ما سنگ می زنند

از شنیده های مااست که میگن: یکی دو نفر از آن ۴ نفر بالانشین شب حادثه و حامیان لغودیدارمعروف؛ دربرخی جاها گفته اند که  ۳نفر از۴ نفر (+ یک نفرغایب اذهان)معروف اصولگرایانی که ازملاقاتشان ممانعت شد را باید «سران فتنه »در گیلان نامید و با آنها باید مثل موسوی و کروبی و خاتمی و… برخورد کرد!! . آنها را باید حصرداد تا توبه کنند !

راوی می گفت: این را کسانی برزبان می آورند که نه با لیاقت بلکه با شرارت هوچی گیری و تنظیم استشادیه های محلی برخی مسئولیت ها را بزور به چنگ آورده اند که اسنادش درمراکزمهم استان موجود است . داعیه «امنیه» بودن دارند ولی برای بقای خود؛ ناامنی را دردامن نیروهای اصیل انقلاب بذر افشانی می کنند.

 دیگری می گفت: اینا؛ پیاده نظام خود را دربرخی رسانه های معلوم الحال می فرستند تا با انحراف اصل واقعه و نیز هوچی گری و تماس ها و تهدیدها (به اینکه من جعبه سیاه نهاد… هستم)و پای نهادن برحلقوم رسانه های ارزشی و ولایی گیلان،به خیال خود عرصه را بریاران حزب اللهی و اصولگرای حضرت آقا تنگ و صداهای آنان را خفه کنند و درمیان «پهلوان پنبه ها» رجزی خوانده باشند.

می گفت: برخی کوتوله های هوچی گر که سابقه شان برمی گردد به برهم زدن نظم و آرامش استان طوری ازحضورخود در جنگ وجهاد می گویند که انسان شرم می کند بگوید ماهم سهمی ناچیز دردفاع  ۸ساله ملت داشتیم ویا اینکه فرماندهان و بزرگان همین گروه از اصولگرایان گیلان ؛به اندازه ی وزن این هوچی گرها  در دفاع مقدس همت شان بلندبود.

این عزیز حزب اللهی می گفت: سئوال اینجاست که دادن اینگونه نسبت های ناروا به فرزندان ولایت جفا به نیروهای ولایی گیلان نیست؟! آیا نماینده  ولی فقیه درگیلان ازاین جفاهای بزرگ به فرزندان حزب اللهی حضرت آقا آگاهی دارند؟! .باقی بماندتابعد

تدبیر اعتدالی رییس سازمان چای کشور!

download (2)

یکی می گفت که شنیده رئیس جدید سازمان چای کشور که هفته ای دوروز( یه روز جهت تدریس دردانشگاه ویه روز هم جهت ادامه تحصیل) درسازمان حضورندارد اخیرا درصدد است تا ستاد سازمان چای را ازلاهیجان به رشت انتقال دهد گفته می شود مقدمات انتقال  به رشت  را هم فراهم کرده است.

رییس گفته که من کاری با چایکاران وکارخانه داران ندارم ! تا درلاهیجان بمانم .کارمن فقط سیاست گذاری است و زیر مجموعه باید در لاهیجان کاراجرایی کنند!!

میگیم زبان گویاجان ! بیا تحویل بگیر ، اینهم اونی که سالها براش دوندگی کردی!

بابا! سازمانی که دربین کشاورزا بود حال و روز چایکاران و کارخونه دارانش اینه ؛ اگه بخواد بره رشت دیگه کلاً تعطیل…!!

دیدار یکی از این ۴ نفر با یکی از آن۴ نفر ، پشت درهای بسته!

images

شنیدیم یکی از ۴ نفری که گفته می شود درممانعت دیدار معروف اصولگرایان نقش زیادی داشته اخیراً دست به تحرکاتی زده است و خود را به یکی از بزرگان (۴نفرمعروف اصولگرایان) رسانده تا ازش بخواهد به آنها بپیونددو یا…

این تحرکات شخصی است یا از سوی تیمی هدایت می شود برما پوشیده است ولی…

این شخص تلاش بسیار دارد تا بلکه اقدامات وحدت سوز  تیم خود را وصله کند هرچند به هر دری که میزند بدلیل سوابق و عملکردهای نا صوابش توفیقی دشت نمی کند …

یکی می گفت: خب اخوی! شما که بعد لغو آن دیدار به جب و جوش افتادید، بهترنبود نیمی از این انرژی را درتحقق نشست معروف مصرف می کردید؟ یا لابد بنزین روی آتش نمی ریختید؟ راستی چه شد درآستانه عزیمت سفرای خاص از پایتخت به گیلان سرود وحدت سرمی دهید؟ نکنه خبرهاییه و ما … می گوئید ازاختلافات اصولگرایان، اصلاح طلبان استفاده می کنن؟ واقعاً؟!یعنی ما این چند روزه متوجه ی این مهم شدیم؟ بعد این هیاهوها و زگ ها و سندسازی های جعلی چیه؟ میشه از شما شعار «وحدت» را پذیرفت؟!/ ماکه حسود نیستیم ؛خداکنه…

آشنای همه و غریبه ی من!

download (3)

میگه سوارشد و گفت در بستی … حرکت کردیم رفت داخل بیمارستان تا بیاد طول کشید رفتم بالا پیداش کردم. گفتم مرد حسابی من تاکسی ام ها؟ آژانس که نیستم … آمد پایین ،گفت حرکت کن … داشتیم می رفتیم که گفت : بپیچ به اینطرف …!دست انداخت و فرمان ماشین رو کشید

دست بردم پشت یقه اش رو گرفتم. چیزی جلو دارم نبود مردم جمع شدن؛نمی تونست فرارکنه.. رفقای تاکسی رو زنگ زدم آمدن. هرکه می آمد می گفت؛ این خودشه!! اخاذی میکنه..!! بچه های خط ماسال و آژانسی ها هم که آمدن همین رو می گفتند .

او برای همه آشنا و برای من غریبه بود!!

تا من  بخود بیام و پلیس خبرکنم ، میگن که بچه ها حسابی از خجالت اش درآمدند… بردیمش آگاهی دیدیم برای آنها هم آشناست ! او اصرارداشت که این مطلب رو بنویسیم تا مسئولین اقدامی جدی بکنند.

پیش بینی رای اول خبرگان درگیلان بسیارسخت است!

images

انگار تحرکات برخی کاندیداهای خبرگان رهبری دست کمی از انتخابات مجلس دهم درگیلان ندارد. این دوره از انتخابات مجلس خبرگان را می توان یکی از حساس ترین دوره ی انتخابات درگیلان دانست که ….

حتی اگرجامعتین روی گزینه هایی به نتیجه برسند بعید بنظرمی رسد که عملکرد برخی ها دراستان خبرازآرای قطعی اول شدن بدهد بوژه اینکه جوانان سودایی دیگر در سردارند… آنها عملکرد برخی بزرگان استان بویژه بعد دولت تدبیرو امید و سکوت درانتصابات مسئله دار رادارای ابهام می دانند

حزب اللهی ها معتقدند که برخی بزرگان درانتصابات استان با سکوت شان مجوز تاخت و تاز به حامیان فتنه دادند. فعلاً

خودکشی یک جوان در رودسر و یه جوان دیگر هم درکلاچای!!

download

شنیدیم یکی از جوانان رودسری چهارشنبه هفته قبل دست به خودکشی زد . نقل کرده اند که این جوان بدلیل عدم همراهی خانواده در انتخاب همسرمورد نظرش دست به این عمل زد

او که از خانواده ی تقریباً مرفه بود چند وقت پیش هم دست به چنین اقدامی زده بود که نجات یافت ولی اینبار تسلیم شد. از بخش کلاچای هم یه شنیده ای داریم و آن اینکه یکی ازجوانان کلاچایی خود را حلق آویزکرده هنوز علت قطعی حلق آویزکردن این جوان بیان نشده…

 میگن یه حوادث مشابه ای نیز البته با سلاح گرم (شکاری)در ماسال و یکی هم در لاکان رخ داده ولی …

یکی اوضاع لاهیجان را جمع کند!!

download

اوضاع شهر و نماینده شهر و امام جمعه شهر و شورای شهر لاهیجان داره رو دور تند ناامنی راه میره . فکر نمی کنیم موضوع برگرده به تغییر یه شهرداربومی یا غیر بومی … به هرحال یکی رفت و یکی هم آمد این دیکه نباید تبدیل به قشون کشی بشه!

ماجرای انتصاب امام جمعه جدید و واکنش آقای نماینده درجلسه معارفه. بحث جابجایی رییس سازمان چای. قضیه انتصاب امام جمعه لاهیجان بعنوان مدیر یکی از حوزه های رشت و پس از یک هفته انصراف وی از این انتصاب،خطبه خوانی امام جمعه برعلیه شهردارغیربومی. واکنش نماینده و انداختن توپ توزمین برخی بزرگان معنوی گیلان در ماجرای ملاقات ۱٫۵ساعته اش با دکترچمران درفرودگاه وآن نقل قول جنجالی اش.

واکنش نماینده آستانه به سخنان نماینده لاهیجان و نیز پاسخ نماینده لاهیجان به واکنش نماینده آستانه… واکنش شهردارسابق لاهیجان به سخنان نماینده لاهیجان و پاسخ نماینده لاهیجان به شهردارعزل شده و…

مصاحبه های مهربانان و نامهربان عضو شورا پیرامون …همه و همه چیزکمی نیستا!!

میگن این حکایت از یه زیرسازی برای دوقطبی شدن انتخابات لاهیجان و سیاهکل دارد. میگن برخی ها تلاش دارند با جنجال آفرینی های کاذب میدان را برای دوقطبی شدن انتخابات بازکنند. دراین صورت شایستگان به جان هم می افتند می شود همانی که برخی ها آرزویش را دارند!!

دوطبی شدن انتخابات در لاهیجان و سیاهکل باب میل  کسانی است که با آرای ثابت اش می تواند شکست را به رقبا هدیه کند!

نویسنده: احرارگیل

۰/۵ (۰ نظر)