به گزارش صومعه سرا، علیرضا محمدی اظهار کرد: مردم این شهرستان در جشن عاطفه‌های امسال ۲۶۰ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۵۰۰ ریال کمک‌های نقدی و غیرنقدی به مددجویان داشته اند. وی افزود: از میزان مساعدت مذکور یکصدو ۵۷ میلیون و ۳۵ هزار و ۵۰۰ ریال کمک‌های نقدی و مابقی به صورت غیر نقدی بوده […]

به گزارش صومعه سرا، علیرضا محمدی اظهار کرد: مردم این شهرستان در جشن عاطفه‌های امسال ۲۶۰ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۵۰۰ ریال کمک‌های نقدی و غیرنقدی به مددجویان داشته اند.

وی افزود: از میزان مساعدت مذکور یکصدو ۵۷ میلیون و ۳۵ هزار و ۵۰۰ ریال کمک‌های نقدی و مابقی به صورت غیر نقدی بوده است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) صومعه‌سرا گفت: در عید قربان سال جاری مردم نیکوکار و خیر این شهرستان ۳۳۵میلیون و۷۶۹ هزار و ۵۰۰ ریال به مددجویان کمک کردند.

محمدی با بیان اینکه در شش ماه نخست امسال ۱۶ طرح اشتغال با مبلغ یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال در این نهاد اجرا کرده اند، تصریح کرد: این طرح‌ها در قالب دامداری، قالیبافی، صنفی و صنعتی و حمل و نقل بوده است.

وی با بیان اینکه ۸۴ نفر از مددجویان توسط امداد امام خمینی(ره) آموزش فنی و حرفه ای دیده‌اند، خاطرنشان کرد: ۱۲۸ مددجو در بخش خصوصی و سایر دستگاه‌ها این مهارت را کسب کرده‌اند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) صومعه‌سرا با بیان اینکه تعداد دوره‌های آموزشی فنی و حرفه ای بیست دوره بود، اظهار کرد: این آموزش ها برای ۱۹ آقا و ۱۹۳ خانم برگزار شده است.

نویسنده: صومعه سرا