blank

بر اساس بند سوم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است برای آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، همه امکانات خود را به کار برد، اما آیا این امر محقق شده است؟ دولت‌ها همیشه از لزوم توسعه ورزش همگانی سخن گفته‌اند ولی آنچه در عمل مشاهده […]

بر اساس بند سوم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است برای آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، همه امکانات خود را به کار برد، اما آیا این امر محقق شده است؟

دولت‌ها همیشه از لزوم توسعه ورزش همگانی سخن گفته‌اند ولی آنچه در عمل مشاهده شده به هیچ وجه با آنچه گفته شده همخوانی نداشته است شاید به این دلیل باشد که زیرساخت‌های کافی برای تحقق “ورزش رایگان برای همه” وجود ندارد و از آن امکاناتی هم که وجود دارد به درستی استفاده نمی‌شود.

متاسفانه فدراسیونها به ورزش قهرمانی چسبیده اند، حتی اگر توفیقی در آن مسیر داشتند بحثی نبود ولی از آنجا رانده و از اینجا مانده اند، فدراسیونی ها باید بدانند در صورت توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی هم رشد می‌کند چون استعدادها در قالب ورزش همگانی کشف می‌شوند و پرورش پیدا می‌کنند.

البته نه فقط فدراسیونها بلکه نهادهایی چون شهرداری، آموزش و پرورش و حتی رسانه ها می توانند گام های بزرگ و موثری در توسعه ورزش همگانی بردارند.

 در حالیکه این وظیفه خطیر بر عهده همه سازمانها گذاشته شده است در گیلان اما ظاهرا همه مسئولند و دخیل الا هیئت ورزرش های همگانی !!!

نویسنده: صاحب مقصودی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)