blank

در علم اقتصاد، ریاضت اقتصادی به طرحی گفته می شود که دولت ها  برای کاهش هزینه ها و برای رفع کسری بودجه ، به کاهش و یا حذف ارائه دادن برخی خدمات و مزایای عمومی دست می زنند. این طرح که به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولت ها انجام می شود گاهی […]

در علم اقتصاد، ریاضت اقتصادی به طرحی گفته می شود که دولت ها  برای کاهش هزینه ها و برای رفع کسری بودجه ، به کاهش و یا حذف ارائه دادن برخی خدمات و مزایای عمومی دست می زنند. این طرح که به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولت ها انجام می شود گاهی اوقات با افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وام ها و کمک های مالی خارجی می انجامد. در حالی که اقتصاد مقاومتی و صراحت مفاد بیست و چهارگانه آن به رشد و توسعه پایدار در کشور و کاهش وابستگی کشورهای خارجی اشاره دارد و بابی جدید در حوزه مدیریت و اقتصاد گشوده است.

blankاقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار یا در شرایط کنونی تحریم و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلانی و مربوطه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است.

اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است. و صد البته منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویا است و نه یک اقتصاد منفعل و بسته، چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می شود.

در واقع هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بر فشار ها و ضربه های اقتصادی از سری نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است، غلبه کرد.

یک نکته

این روزها در اخبار و محافل خبری وقتی بحث از بحران مالی اروپا می شد، بحث سیاست ریاضت اقتصادی خبر و بحث های غیر قابل گذشت و اجتناب است، برخی از مردم اقتصاد مقاومتی ریاضت اقتصادی را یکی می دانند و یا تصور می کنند اقتصاد ریاضتی یکی از شاخه های اقتصاد مقاومتی است در حالی که همینطور که تشریح شد این دو اصطلاح کاملا متفاوت بوده و هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند.

نویسنده: دکتر علی همتی نوعدوست گیلانی

میانگین امتیازات ۵ از ۵
۰/۵ (۰ نظر)