به گزارش عصرتدبیر، ˈ علی جنتیˈ از اصلاح قانون مالیات های مستقیم مورخ ۲۳/۰۴/۹۳ شامل فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگ و هنری که با مجوز وزارت ارشاد انجام می شود، خبر داد. جنتی اظهار داشت: تمامی فعالان حوزه های نشر، مطبوعات و فرهنگ و هنر بر اساس اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده […]

به گزارش عصرتدبیر، ˈ علی جنتیˈ از اصلاح قانون مالیات های مستقیم مورخ ۲۳/۰۴/۹۳ شامل فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگ و هنری که با مجوز وزارت ارشاد انجام می شود، خبر داد.

جنتی اظهار داشت: تمامی فعالان حوزه های نشر، مطبوعات و فرهنگ و هنر بر اساس اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیا ت های مستقیم مورخ ۲۳/۰۴/۹۳ از پرداخت مالیات معاف شدند.

وی افزود: بنا به پیشنهاد شماره ۱/۱۵۰۸۱۲ مورخ ۹۲/۱۱/۱۲ وزارت ارشاد به استناد تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰، این اصلاحیه در قانون مالیات های مستقیم به تصویب هیات وزیران رسید.

به گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، جنتی ادامه داد: بر اساس این اصلاحیه تمامی موسسات فرهنگی و هنری که تا سال ۱۳۹۰ اظهارنامه مالیاتی خود را ارایه نکرده اند؛ از پرداخت مالیات معاف هستند.

وی تاکید کرد: بدیهی است تمامی موسسات مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم خواهند بود.

نویسنده: عصرتدبیر